Vecākais valsts revidents saimnieciskā gada pārskata revīzijas grupā

 Katru gadu Valsts kontrole veic 27 finanšu revīzijas, vairāk nekā 20 lietderības un atbilstības revīzijas,  un aiz katras revīzijas, katras jaunas idejas vai pasākuma ir profesionāls mūsu iestādes darbinieku ikdienas darbs un atbildība par tā rezultātiem.  Apjomīgākā un sarežģītākā finanšu revīzija – saimnieciskā gada pārskata revīzija – ļauj novērtēt visu publisko resursu uzskaites pareizību, tāpēc Valsts kontrole savam kolektīvam aicina pievienoties amatam

VECĀKAIS VALSTS REVIDENTS  saimnieciskā gada pārskata revīzijas grupā

Sagaidām

 • augstāko izglītību ekonomikā, grāmatvedībā vai finansēs;
 • ar konsolidētiem finanšu pārskatiem saistītu profesionālā darba pieredzi ;
 • izkoptas analītiskās prasmes, kā arī spēju un motivāciju veikt starpnozaru pētniecisko darbu;
 • pieredzi apjomīgu analītisku ziņojumu vai pārskatu sagatavošanā;
 • pieredzi darba grupu darbā vai projektu īstenošanā;
 • spēju konstruktīvi sadarboties ar revidējamām institūcijām;
 • iniciatīvu un radošu pieeju, meklējot jaunas perspektīvas;
 • precizitāti laika plānošanā, kā arī tiesību aktu un starptautisko standartu ievērošanā;
 • nevainojamu reputāciju;
 • spēju lietišķi komunicēt gan mutiski, gan rakstiski latviešu un angļu valodā;

 

Par priekšrocību uzskatīsim:

 • pieredzi revīziju vai tam radniecīgā jomā;
 • pieredzi pārmaiņu vadībā.

Darba pienākumi

 • veikt saimnieciskā gada pārskata finanšu revīziju, izvērtējot pārskatā ietvertās informācijas pareizību;
 • analizēt publisko finanšu nozares riskus un problēmjautājumus, apzinot un sagatavojot nepieciešamo informāciju;
 • izvērtēt publiskā sektora institūciju darījumu vai rīcības atbilstību tiesību aktiem, apkopot secinājumus un formulēt izsvērtus un praktiskus ieteikumus valsts pārvaldes darbības uzlabošanai un attīstībai;
 • regulāri pārskatīt izvēlēto finanšu revīzijas pieeju un sniegt priekšlikumus darba optimizācijai;
 • piedalīties lietderības un atbilstības revīzijās.

.Piedāvājam

 • revidēt lielāko finanšu pārskatu valstī;
 • kļūt par būtisku daļu no mūsu vērtīborientētās publiskā sektora ekspertu komandas, kuru vieno kopīgs mērķis un kurā mēs cits citu profesionāli papildinām katrs ar savām zināšanām, prasmēm un redzējumu;
 • jēgpilnu darbu, ar savu profesionālo ieguldījumu veicinot to, ka Latvijas valsts pārvalde strādā labāk un ir orientēta uz ilgtspējīgu attīstību;
 • iespēju plašai profesionālai izaugsmei, ikdienas darbā iedziļinoties un pētot stratēģiskus un aktuālus starpnozaru jautājumus;
 • profesionālu un iekļaujošu darba vidi, kurā tiek novērtēta iniciatīva un veicināta profesionālā pilnveide un attīstība;
 • atalgojumu 2120–2370 EUR pirms nodokļu nomaksas atbilstoši zināšanām un prasmēm;
 • lojalitātes labumus – veselības apdrošināšanu un papildu atvaļinājumu (līdz 10 darba dienām) atbilstoši darba rezultātiem.

        CV un pieteikuma vēstuli gaidīsim uz e-pasta adresi personals@lrvk.gov.lv, tālrunis informācijai: 67017528 vai 67017674

              1. CV;

              2. motivācijas vēstuli (detalizēti aprakstot savu pieredzi darbā ar konsolidētajiem pārskatiem, pieredzi pārmaiņu vadībā, darba grupu darbā un/vai projektu īstenošanā).

Pretendentu atlase notiks 3 kārtās. Pirmā kārta – pieteikuma izvērtēšana. Otrā kārta profesionālo zināšanu rakstisks pārbaudes darbs. Trešā kārta – intervija ar konkursa komisiju.

Informējam, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases norisi. Aicinām sniegt tikai datus par kvalifikāciju un pieredzi, nenorādot sensitīva rakstura informāciju. Pieteikuma dokumentos norādīto personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Republikas Valsts kontrole. Kontaktinformācija: datu.aizsardziba@lrvk.gov.lv.).