Atbalsts Vjetnamas Augstākajai revīzijas iestādei

 

Projekta nosaukums: Atbalsts Vjetnamas Augstākās revīzijas iestādes darbības caurskatāmības un publisko finanšu līdzekļu uzraudzības pilnveides aktivitātēm

 

Atbalsta saņēmējs: Vjetnamas Sociālistiskās Republikas Augstākā revīzijas iestāde

Projekta finansējums un tā avots: 3 900 000 EUR, Eiropas Komisija, tajā skaitā 1 200 000 EUR no Šveices Federācijas Ekonomiskās sadarbības un attīstības aģentūras

 

Projekta mērķis: sniegt atbalstu Vjetnamas Sociālistiskās Republikas augstākajai revīzijas iestādei tās kapacitātes celšanai publiskā sektora revīziju veikšanā un institucionālo spēju stiprināšanai.

 

Projekta ietvaros nodrošināta Valsts kontroles ekspertu iesaiste sadarbības un komunikācijas aspektu pilnveidošanai ar revidējamām iestādēm un ieinteresētajām pusēm, t.sk. ar parlamentu,  sniegts atbalsts iestādes kapacitātes celšanai saimnieciskā gada pārskata revīziju praktiskajos aspektos, revīziju ieteikumu uzraudzības procesa pilnveidošanai, kā arī revīzijas ziņojumu struktūras pilnveidošanai.

 

Projekta īstenotājs / sadarbības partneris: Francijas tehniskās palīdzības aģentūra, Francijas augstākā revīzijas iestāde, Portugāles augstākā revīzijas iestāde, Lielbritānijas Augstākā revīzijas iestāde un Latvijas Republikas Valsts kontrole

 

Projekta īstenošanas laiks: 2016. – 2019.gads