EUROCONTROL

Kopš 2017. gada Valsts kontroles pārstāvis darbojas Eiropas Aeronavigācijas drošības organizācijas (EUROCONTROL) Audita padomē. Tā ir EUROCONTROL Komitejas pastāvīgā padome, kas sastāv no sešiem locekļiem - profesionāliem revidentiem no organizācijas dalībvalstu augstākajām revīzijas iestādēm - kurus rotācijas kārtībā ieceļ amatā sešas valstis uz četriem gadiem.

 

EUROCONTROL Audita padome pārbauda un sertificē EUROCONTROL finanšu pārskatus, gūst pārliecību par pārskatos iekļautajiem izdevumiem, kā arī nodrošina auditu veikšanu, lai veicinātu EUROCONTROL lēmumu un procedūru caurredzamību.

 

Iesaiste EUROCONTROL Audita padomes darbā nodrošina jaunu platformu Valsts kontroles tālākai profesionālai izaugsmei, kā arī vairo Latvijas valsts starptautisko atpazīstamību un prestižu. Šis darbs ir devis praktisku “pienesumu” mūsu valstij jau šobrīd. Iepazīstoties ar EUROCONTROL un citu starptautisku organizāciju finansēšanas principiem, kam pamatā ir dalībvalstu, tai skaitā Latvijas, veiktās iemaksas, mēs esam pamanījuši virkni nepieciešamu pilnveidojumu tajā, kā mūsu valsts apzina savas ilgtermiņa saistības pret starptautiskajām organizācijām.