Kontaktu komiteja

Kontaktu komitejas logotips

Kontaktu komiteja ir Eiropas Savienības dalībvalstu augstāko revīzijas iestāžu vadītāju un Eiropas Revīzijas palātas vadītāja autonoma un neatkarīga apvienība, kuras darbības mērķis ir stiprināt Eiropas Savienības (ES) finanšu vadību un iestāžu labu pārvaldību. Latvijas Republikas Valsts kontrole ir Kontaktu komitejas locekle kopš 2004.gada 1.maija.

 

Kontaktu komitejas ietvaros daudzpusīga sadarbība tiek īstenota ar ES augstāko revīzijas iestādi – Eiropas Revīzijas palātu. Savukārt sadarbība ar ES dalībvalstu augstākajām revīzijas iestādēm galvenokārt norisinās ES Kontaktu komitejas izveidoto darba grupu ietvaros.

 

Kontaktu komitejas ietvaros Valsts kontroles pārstāvji darbojas Fiskālās politikas revīzijas informācijas apmaiņas tīklā, Lisabonas stratēģijas / stratēģijas „Eiropa 2020” revīzijas informācijas apmaiņas tīklā, Pievienotās vērtības nodokļa darba grupā un Darba grupā pārkāpumu un krāpšanas novēršanai un apkarošanai.