Filtri

Skats:

Datums

Revīzija

Nozare

Datums: 17.12.2021.

Revīzija: Slēgtas likumības revīzijas “Izglītības un zinātnes ministrijas darbības efektivitāte un atbilstība normatīvo aktu prasībām, izstrādājot un organizējot valsts zinātnes politikas īstenošanu” ieteikumu ieviešanas uzraudzība

Nozares: Izglītība, zinātne un sports

17.12.2021.

Vai pētījumu projektu plānošana un konkursu organizēšana atbilst tiesību aktiem un veicina zinātnes politikas mērķu sasniegšanu?

Datums: 04.11.2021.

Revīzija: Vai VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” veiktā nekustamā īpašuma Republikas laukumā 2, Rīgā, apsaimniekošana atbilst tiesību aktiem un šī nekustamā īpašuma izmantošana atbilst valsts interesēm?

Nozares: Lauksaimniecība, zivsaimniecība un mežsaimniecība

04.11.2021.

Kā tiek pārvaldīta Zemkopības ministrijas ēka?

Datums: 27.10.2021.

Revīzija: NILLTPFN likuma un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma prasību ievērošana publiskajā pārvaldē

Nozares: Reģionālā attīstība un pašvaldības; Publiskā sektora finanses

27.10.2021.

Valsts kontrole: publiskajā sektorā jāuzlabo gatavība novērst “naudas atmazgāšanas” un sankciju pārkāpšanas riskus

Datums: 01.10.2021.

Revīzija: Par Latvijas Republikas 2020. gada saimnieciskā gada pārskatu

Nozares: Reģionālā attīstība un pašvaldības; Publiskā sektora finanses

01.10.2021.

Par Latvijas Republikas 2020. gada saimnieciskā gada pārskatu

Datums: 16.09.2021.

Revīzija: Vai pašvaldību tilti un pārvadi ir droši?

Nozares: Reģionālā attīstība un pašvaldības

16.09.2021.

Pašvaldību tilti: Mobilitātes trauslā ilūzija

Datums: 09.09.2021.

Revīzija: Atbalsta pasākumi nodokļu jomā Covid-19 krīzes skartajiem nodokļu maksātājiem – pārmaksātā PVN paātrinātā atmaksa un nodokļu samaksas termiņu pagarināšana līdz trim gadiem.

Nozares: Publiskā sektora finanses; Ekonomika

09.09.2021.

Atbalsta pasākumi nodokļu jomā Covid-19 krīzes skartajiem nodokļu maksātājiem

Datums: 02.09.2021.

Revīzija: Vai pašvaldībās ir nodrošināta normatīvajiem aktiem atbilstoša un ekonomiska publisko ūdeņu pieejamība, nodrošinot rekreācijas iespējas iedzīvotājiem un sekmējot pašvaldības izaugsmi?

Nozares: Reģionālā attīstība un pašvaldības

02.09.2021.

Kas notiek publiskajos ūdeņos?

Datums: 24.08.2021.

Revīzija: Covid-19 ietekmes mazināšanai un novēršanai pašvaldībām piešķirtie valsts aizdevumi

Nozares: Publiskā sektora finanses

24.08.2021.

Covid-19 ietekmes mazināšanai un novēršanai pašvaldībām piešķirtie valsts aizdevumi

Datums: 16.07.2021.

Revīzija: Par Centrālās zemes komisijas slēguma pārskatu 2021.gada 30.jūnijā

Nozares: Neatkarīgās un citas institūcijas; Publiskā sektora finanses

16.07.2021.

Par Centrālās zemes komisijas slēguma pārskatu 2021.gada 30.jūnijā

Datums: 28.06.2021.

Revīzija: Vai biedrības “Latvijas Olimpiskā komiteja” rīcība, izlietojot piešķirtos valsts budžeta līdzekļus, ir efektīva, ekonomiska un atbilstoša paredzētajiem mērķiem?

Nozares: Izglītība, zinātne un sports

Vai biedrības “Latvijas Olimpiskā komiteja” rīcība, izlietojot piešķirtos valsts budžeta līdzekļus, ir efektīva, ekonomiska un atbilstoša paredzētajiem mērķiem?

28.06.2021.

Vai biedrības “Latvijas Olimpiskā komiteja” rīcība, izlietojot piešķirtos valsts budžeta līdzekļus, ir efektīva, ekonomiska un atbilstoša paredzētajiem mērķiem?

Datums: 14.06.2021.

Revīzija: Vai bērnam ar speciālām vajadzībām ir iespēja saņemt tā spējām, vajadzībām un bērna labākajām interesēm atbilstošu izglītību?

Nozares: Izglītība, zinātne un sports

Vai bērnam ar speciālām vajadzībām ir iespēja saņemt tā spējām, vajadzībām un bērna labākajām interesēm atbilstošu izglītību?

14.06.2021.

Vai bērnam ar speciālām vajadzībām ir iespēja saņemt tā spējām, vajadzībām un bērna labākajām interesēm atbilstošu izglītību?

Datums: 18.05.2021.

Revīzija: Par Iekšlietu ministrijas 2020.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Nozares: Publiskā sektora finanses; Iekšlietas

Par Iekšlietu ministrijas 2020.gada pārskata sagatavošanas pareizību

18.05.2021.

Par Iekšlietu ministrijas 2020.gada pārskata sagatavošanas pareizību