Atpakaļ

Attālinātā mācību procesa nodrošināšana ārkārtējās situācijas laikā

Izglītības un zinātnes ministrija, lai nodrošinātu ārkārtējās situācijas novēršanai nepieciešamo preču un pakalpojumu iegādi, vadījusies pēc Ministru kabineta 14.03.2020. lēmuma  par Publisko iepirkumu likuma normu nepiemērošanu Covid-19 krīzes novēršanai, iepirkumu norisi balstot uz ātru rīcību un tūlītēju līgumu noslēgšanu. Izvērtējot iepirkumu līgumu slēgšanas procesu attālinātā mācību procesa nodrošināšanai ārkārtējās situācijas laikā, revidenti varēja sekot līdzi lēmumu pieņemšanas procesam. Ministrija ir nodrošinājusi nepieciešamo preču un pakalpojumu iegādi Covid-19 krīzes pārvarēšanai un seku novēršanai, tomēr revīzijā nav gūta pietiekama pārliecība, vai ministrijas rīcība ar valsts budžeta līdzekļiem attālinātā mācību procesa nodrošināšanai visos gadījumos ir bijusi ekonomiska un efektīva.

Nozares

Izglītība, zinātne un sports

Veids

Finanšu

Numurs

2.4.1-13/2020

Departments

Pirmais revīzijas departaments

Publiskošanas datums

30.09.2020.

Revidējamais laika posms

12.03.2020.-20.06.2020.

Lēmuma pieņemšanas datums

14.09.2020.

Revīzijas apjomā iekļautās iestādes

  • Izglītības un zinātnes ministrija