Noslēdzot revīziju “Kā Latvijā tiek pārvaldīta un īstenota LEADER un sabiedrības virzīta vietējā attīstība?”, Valsts kontrole aicina Zemkopības ministriju aktīvāk darboties, lai veicinātu vietējo rīcības grupu kapacitāti. “Ar šīs revīzijas publiskošanu vēlamies arī rosināt iedzīvotājos lielāku interesi par LEADER sniegtajām iespējām. Praksē iedzīvotājiem tas nozīmē apzināt savu vietējo rīcības grupu pārstāvjus un līdzdarboties vietējās attīstības stratēģijas īstenošanā – noteikt teritorijas vajadzības un prioritātes, īstenot projektus, novērtēt vietējo rīcības grupu darbības rezultātus –, tā praktiski un mērķēti iesaistoties vietējā attīstībā,” aicina Valsts kontroles padomes locekle Inga Vilka.

Eiropas Savienības (ES) pasākuma LEADER jeb sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) ideja ir veicināt vietējo kopienu veidošanos un to jēgpilnu un ilgtspējīgu sadarbību un aktivitāti, lai uzlabotu dzīves apstākļus lauku un piekrastes teritorijās.

Nozares

Reģionālā attīstība un pašvaldības Lauksaimniecība, zivsaimniecība un mežsaimniecība

Veids

Lietderības

Numurs

2.4.1-7/2022

Departments

Ceturtais revīzijas departaments

Publiskošanas datums

21.08.2023.

Revidējamais laika posms

01.01.2014 - 30.06.2022

Lēmuma pieņemšanas datums

02.08.2023.