Atpakaļ

NILLTPFN likuma un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma prasību ievērošana publiskajā pārvaldē

Publiskajā sektorā nepieciešami daudzi būtiski pilnveidojumi, lai tas būtu gatavs identificēt un novērst “naudas atmazgāšanas” un sankciju pārkāpšanas riskus – secināts Valsts kontroles revīzijā ar mērķi preventīvi izvērtēt, kāda ir prakse, lai savlaicīgi atklātu aizdomīgus darījumus un izvairītos no darījumiem ar sankcijām pakļautām personām, tā novēršot negatīvas sekas Latvijas valstij un iedzīvotājiem.

  • “Naudas atmazgāšana” un sankciju pārkāpšana – ilggadēja aktualitāte pasaulē un Latvijā.
  • Riskiem pakļauto darījumu apjoms Latvijā ir liels. Izpratne par risku nozīmīgumu – maza.
  • Valsts kontroles ieteikumi publiskajam sektoram – jau ieviešanas stadijā.

Nozares

Reģionālā attīstība un pašvaldības Publiskā sektora finanses

Veids

Atbilstības

Numurs

2.4.1-41/2020

Departments

Piektais revīzijas departaments

Publiskošanas datums

27.10.2021.

Revidējamais laika posms

01.01.2017. - 30.06.2021.

Lēmuma pieņemšanas datums

11.10.2021.

Revīzijas apjomā iekļautās iestādes

  • Madonas novada pašvaldība, Rēzeknes novada pašvaldība, Brocēnu novada pašvaldība, Cēsu novada pašvaldība, Daugavpils novada pašvaldība, Daugavpils pilsētas dome, Iecavas novada pašvaldība, Jēkabpils pilsētas pašvaldība, Jūrmalas pilsētas dome, Jelgavas pilsētas dome, Limbažu novada pašvaldība, Liepājas pilsētas dome, Rēzeknes pilsētas dome, Valmieras pilsētas pašvaldība, Ventspils pilsētas dome, Saldus novada pašvaldība, Siguldas novada pašvaldība, Strenču novada pašvaldība