Atpakaļ

Par Izglītības un zinātnes ministrijas 2020.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Izglītības un zinātnes ministrijas konsolidētais 2020.gada pārskats visos būtiskajos aspektos sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par Izglītības un zinātnes ministrijas finansiālo stāvokli, tā izmaiņām un Izglītības un zinātnes ministrijas darbības rezultātiem gadā, kas noslēdzās 31.12.2020., un tas ir sagatavots atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

Nozares

Publiskā sektora finanses Izglītība, zinātne un sports

Veids

Finanšu

Numurs

2.4.1-13/2020

Departments

Pirmais revīzijas departaments

Publiskošanas datums

18.05.2021.

Revidējamais laika posms

01.01.2020.-31.12.2020.

Lēmuma pieņemšanas datums

30.04.2021.

Revīzijas apjomā iekļautās iestādes

  • Izglītības un zinātnes ministrija