Atpakaļ

Par resora Ministru kabinets 2021.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Resora “Ministru kabinets” 2021.gada pārskats visos būtiskajos aspektos sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par resora “Ministru kabinets” finansiālo stāvokli, tā izmaiņām un resora “Ministru kabinets” darbības rezultātiem gadā, kas noslēdzās 2021.gada 31.decembrī, un tas ir sagatavots atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

Nozares

Neatkarīgās un citas institūcijas Publiskā sektora finanses

Veids

Finanšu

Numurs

2.4.1-31/2021

Departments

Ceturtais revīzijas departaments

Publiskošanas datums

18.05.2022.

Revidējamais laika posms

01.01.2021.-31.12.2021.

Lēmuma pieņemšanas datums

26.04.2022.

Revīzijas apjomā iekļautās iestādes

  • Ministru kabinets, Ministru kabinets