Atpakaļ

Par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2021.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2021.gada pārskats visos būtiskajos aspektos sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas finansiālo stāvokli, tā izmaiņām un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas darbības rezultātiem gadā, kas noslēdzās 2021.gada 31.decembrī, un tas ir sagatavots atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

Nozares

Neatkarīgās un citas institūcijas

Veids

Finanšu

Numurs

2.4.1-2/2022

Departments

Pirmais revīzijas departaments

Publiskošanas datums

18.05.2022.

Revidējamais laika posms

01.01.2021.-31.12.2021.

Lēmuma pieņemšanas datums

28.04.2022.