Tehnisku iemeslu dēļ lapa šobrīd nav pieejama.
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

Adrese
Skanstes iela 50, Rīga, LV 1013
tālrunis: 67017500
fakss: 67017673
e-pasts: lrvk@lrvk.gov.lv

Darba laiks
pirmdiena – ceturtdiena plkst. 8:30 – 17:15
piektdiena plkst. 8:30 – 16:00

Rekvizīti
Latvijas Republikas Valsts kontrole Skanstes iela 50, Rīga, LV 1013
Reģ. Nr. 90000031917
Banka/Maksājumu iestāde: Valsts kase konts LV30TREL2240560006000
BIC kods: TRELLV22