UZMANĪBU Jūs lietojat vecu Internet Explorer pārlūku, līdz ar ko nebūs iespējams izmantot visas mājaslapas tehniskās iespējas!

Jaunumi

Valsts kontroliere ar Spānijas un Turcijas kolēģiem pārrunā starptautisko sadarbību ārējās komunikācijas jomā

Valsts kontroliere Elita Krūmiņa divu dienu darba vizītē tikās ar Spānijas un Turcijas augstāko revīzijas iestāžu vadītājiem, lai pārrunātu Eiropas Augstāko revīzijas iestāžu organizācijas (EUROSAI)* valdes darba aktualitātes komunikācijas stratēģijas jomā. (vairāk…)

Valsts kontrole iebilst idejai ļaut bērniem lietot medību ieročus

Valsts kontrole neatbalsta Ieroču aprites likumā plānotās izmaiņas, kas ļautu medībās šaujamieročus izmantot jau no sešpadsmit gadu vecuma. Priekšlikums par šādas normas iekļaušanu likumā ir virzīts bez pietiekama ietekmes novērtējuma, par to nav notikušas konsultācijas un ir saņemti vairāku organizāciju iebildumi par šādas normas neatbilstību bērnu tiesību aizsardzības principiem. (vairāk…)

Rīgas transporta infrastruktūras attīstība – neefektīva un nerisina problēmas

Rīgas pašvaldība, attīstot pilsētas transporta infrastruktūru, rīkojusies neefektīvi, neekonomiski un neatbilstoši normatīvo aktu prasībām. Trūkst mērķtiecīgu risinājumu sen zināmām problēmām, savukārt esošo projektu īstenošana ir notikusi haotiski un necaurskatāmi. (vairāk…)

Pašvaldība neveicina automašīnu skaita mazināšanu Rīgas centrā

Lai gan Rīgas pašvaldība ir noteikusi mērķi samazināt automašīnu skaitu pilsētas centrā, tā transporta plūsmas radītās problēmas pēc būtības nerisina. Valsts kontrole secinājusi, ka vienotas pieejas autostāvvietu jautājumā pašvaldībai nav: jau ilgstoši Rīgas centra ielas ir pārslogotas un pieaug arī ceļu satiksmes negadījumu skaits. (vairāk…)

Valsts kontrole aicina sabiedrību ziņot par nelietderīgiem objektiem pašvaldībās

Valsts kontrole aicina iedzīvotājus ziņot par, viņuprāt, nejēdzīgākajiem objektiem pašvaldībās – par sporta būvēm, kultūras centriem, izglītības iestādēm, rekonstruētiem ceļu posmiem un citiem objektiem, kuros ieguldīti lieli finanšu resursi, bet kuru lietderība un ilgtspēja jau sākotnēji ir bijusi apšaubāma. (vairāk…)

Valsts kontrole saskata nākotnes riskus tenisa centra “Lielupe” darbībā

Trūkumi tenisa centra “Lielupe” pārvaldības sistēmā Izglītības un zinātnes ministrijā un pašā tenisa centrā rada risku, ka, pabeidzot rekonstrukciju, starptautiskajām prasībām atbilstošie korti būs pustukši un tenisa centrs nespēs nosegt visus uzturēšanas izdevumus. (vairāk…)

Jaunsardzei nepieciešamais finansējums aprēķināts, attīstības plāni joprojām neskaidri

Valsts kontroles vērtējumā šobrīd pastāvošā Jaunsardzes apmācību sistēma nav nedz kvalitatīva, nedz droša. To Valsts kontrole secināja 2018. gadā veiktajā revīzijā par Jaunsardzes kustības attīstībai piešķirto līdzekļu izlietojuma likumību un efektivitāti. (vairāk…)

Medicīniskā rehabilitācija bez prioritātēm, uzraudzības un rezultātu vērtēšanas

Datu trūkums gan par pacientu vajadzībām medicīniskajā rehabilitācijā, gan par panāktajiem rezultātiem liedz iespēju novērtēt valsts finansēto rehabilitācijas pakalpojumu efektivitāti un iedzīvotāju vajadzības kopsakarā ar valsts budžeta iespējām. (vairāk…)

Valsts kontrole organizē semināru ES Austrumu partnerības valstu kolēģiem

No 11. līdz 12. decembrim Rīgā uzturēsies Gruzijas, Ukrainas un Moldovas augstāko revīzijas iestāžu delegācijas, lai piedalītos Valsts kontroles organizētā seminārā, kura mērķis ir efektīvāka starptautisko augstāko revīzijas iestāžu standartu (ISSAI) ieviešana Austrumu partnerības valstu revīzijas iestāžu darbā. (vairāk…)

Kas kavē un apgrūtina privātmāju būvniecību

Būvniecības nozares attīstība ir būtiska ne tikai Latvijas tautsaimniecības attīstībai kopumā, bet arī katrai ģimenei, kura nolēmusi uzbūvēt vai iegādāties māju. Latvijā katru gadu ar savas mājas būvniecības izaicinājumiem saskaras gandrīz divi tūkstoši ģimeņu. (vairāk…)