UZMANĪBU Jūs lietojat vecu Internet Explorer pārlūku, līdz ar ko nebūs iespējams izmantot visas mājaslapas tehniskās iespējas!
Sīkdatnes! LRVK mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes!

Jaunumi

Nodibina darba grupu “Rail Baltica” projekta uzraudzīšanai

Slovākijas galvaspilsētā Bratislavā šonedēļ norisinās ikgadējā Eiropas Savienības augstāko revīzijas iestāžu vadītāju Kontaktu komitejas sanāksme, kurā piedalās arī Valsts kontroles pārstāvji. (vairāk…)

ES līdzfinansējumu Krievu salas projektam apdraud ne tikai ogļu kravu apjoma samazinājums

18.oktobrī Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēdē tika ziņots par Valsts kontroles sniegto ieteikumu ieviešanas procesu pēc revīzijas “Rīgas brīvostas pārvaldes rīcības tiesiskums, efektivitāte un ekonomiskums, vadot un īstenojot projektu “Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra””. (vairāk…)

AS “Citadeles Banka” pārdošanas darījumā valdība – pati savu lēmumu ķīlniece

Valsts kontrole ir noslēgusi revīziju “Vai akciju sabiedrības “Citadele banka” valstij piederošo kapitāla daļu pārdošanas process ir bijis tāds, lai valsts iegūtu maksimāli iespējamo līdzekļu apjomu?”
AS “Citadeles banka” izveidojās Parex bankas restrukturizācijas rezultātā, nodalot kvalitatīvākos aktīvus no problemātiskajiem. (vairāk…)

Pašvaldības dalās pieredzē par informācijas tehnoloģiju pārvaldību

Valsts kontrole ar Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) atbalstu šonedēļ, 12.oktobrī, organizēja diskusiju ar pašvaldībām, lai atskatītos uz 2014.gadā pašvaldībās veikto revīziju “Programmnodrošinājuma pārvaldības izvērtējums pašvaldībās un pašvaldību izglītības iestādēs”. (vairāk…)

Stiprina sadarbību starp Latvijas un Ukrainas augstākajām revīzijas iestādēm

Valsts kontroliere Elita Krūmiņa kopā ar kolēģiem Aivaru Ērgli un Leldi Dimanti aizvadītajā nedēļā apmeklēja Ukrainas Augstāko revīzijas iestādi (ARI). Tikšanās notika projekta “Ukrainas, Moldovas un Gruzijas Augstāko revīzijas iestāžu kapacitātes celšana starptautisko ARI standartu (ISSAI) integrācijas procesā” ietvaros. (vairāk…)

Valsts kontrole sniedz ieskatu iestādes darbā LU maģistrantūras studentiem

Šonedēļ, 6.oktobrī, Valsts kontroles telpās viesojās Latvijas Universitātes (LU) maģistrantūras studiju programmas “Sabiedrības vadība” studenti, papildinot zināšanas par Valsts kontroles darbu un izaicinājumiem, ar ko nākas saskarties gan revīzijas iestādē, gan valsts pārvaldē strādājošajiem. (vairāk…)

Valsts kontroliere tiekas ar Ukrainas Nacionālās korupcijas novēršanas aģentūras vadību

Valsts kontroliere Elita Krūmiņa šā gada 6. oktobrī tikās ar jaunizveidotās Ukrainas Nacionālās korupcijas novēršanas aģentūras (NKNA) priekšsēdētāju Natāliju Korčaku.Tikšanās notika pēc Ukrainas NKNA vadības iniciatīvas, jo aģentūras pārstāvji savas vizītes laikā Rīgā iepazīstas ar Latvijas Republikā (LR) izveidoto korupcijas novēršanas un apkarošanas sistēmu. (vairāk…)

Valsts kontrole sāk jaunu sadarbības ciklu ar Kirgizstānas Republikas Augstāko revīzijas iestādi

Atsaucoties Kirgizstānas Republikas Augstākās revīzijas iestādes (ARI) priekšsēdētāja Ulukbeka Maripova uzaicinājumam, valsts kontroliere Elita Krūmiņa šā gada 26. līdz 30.septembrī apmeklēja Kirgizstānu, lai pārrunātu abu iestāžu turpmākās sadarbības iespējas, tajā skaitā atbalstu, ko Latvijas Valsts kontrole varētu sniegt Kirgizstānas kolēģiem. (vairāk…)

Pārāk lēns progress nozīmīgu jomu sakārtošanā valstij neļauj gūt lielākus ieņēmumus, secina Valsts kontrole

Valsts kontrole ir pabeigusi finanšu revīziju “Par Latvijas Republikas 2015.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un pašvaldību budžetiem”. Revīzijas laikā iegūtā informācija ļauj Valsts kontrolei izstrādāt nozīmīgus ieteikumus valsts pārvaldei un pašvaldībām darba uzlabošanai. (vairāk…)

VK: Nav pārliecības par vienotu un ekonomisku pieeju sabiedrības integrāciju veicinošo projektu izvērtēšanā

Sabiedrības integrācijas fonds (SIF), kura mērķis ir finansiāli atbalstīt un veicināt sabiedrības integrāciju, atbalstot arī publiskā un nevalstiskā sektora attīstības programmu un projektu īstenošanu, ne visos gadījumos ir nodrošinājis vienotu iesniegto projektu izvērtēšanu un pieņemto lēmumu izsekojamību, kā arī neatbilstoši piemērojis projektu finansēšanas metodi – vienas vienības izmaksu likmi, secinājusi Valsts kontrole (VK). (vairāk…)