UZMANĪBU Jūs lietojat vecu Internet Explorer pārlūku, līdz ar ko nebūs iespējams izmantot visas mājaslapas tehniskās iespējas!
Sīkdatnes! LRVK mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes!

Jaunumi

Valsts kontroles pārstāvji Lietuvā piedalās projektam “Rail Baltica” veltītā sanāksmē; vērtēs iespējas veikt projekta revīziju

Šodien, 28. jūnijā, Viļņā notiek “Rail Baltica” projektam veltīta sanāksme, kurā piedalās arī Valsts kontroles pārstāvji Agnis Jakovļevs un Marija Sološenko. (vairāk…)

Valsts kontrole ar valsts pārvaldes iekšējiem auditoriem pārrunā paveikto un nākotnes plānus

Lai stiprinātu sadarbību, atskaitītos par paveikto, ieplānotu nākotnē veicamos darbus un dalītos ar pieredzi, 14.jūnijā Valsts kontroles (VK) telpās notika ikgadējā VK pārstāvju un valsts pārvaldes iekšējo auditoru tikšanās. (vairāk…)

Valsts kontrole piedalīsies starptautiskā konferencē “Augstāko revīzijas iestāžu atbildes uz globāliem izaicinājumiem”

Valsts kontroliere Elita Krūmiņa un padomniece stratēģiskajos jautājumos Marita Salgrāve piedalīsies starptautiskā konferencē  “Augstāko revīzijas iestāžu atbildes uz globāliem izaicinājumiem”, kas no 16.jūnija līdz 17.jūnijam norisināsies Oslo Norvēģijā. (vairāk…)

Valsts kontrole sniegs atbalstu Ukrainas, Gruzijas un Moldovas augstākajām revīzijas iestādēm

Valsts kontrole kā starptautiskās un Eiropas augstāko revīzijas iestāžu asociācijas (INTOSAI un EUROSAI) dalīborganizācija ir bijusi aktīva sadarbības pasākumu īstenošanā attiecībā uz austrumu partnerības valstu augstāko revīzijas iestāžu (ARI) darbības attīstību. (vairāk…)

Pieredzes apmaiņā uz Gruziju devušies pieci Valsts kontroles pārstāvji

Priecājamies par sadarbību ar Gruzijas augstākās revīzijas iestādi, turpinot pieredzes apmaiņas aktivitātes. Uz Tbilisi diskutēt par jautājumiem, kas skar finanšu revīzijas, šonedēļ devušies pieci Valsts kontroles (VK) pārstāvji – VK Revīzijas un metodoloģijas departamenta pārstāves Iveta Burkāne un Līga Nagle, VK revīziju rezultātu analīzes un pilnveidošanas procesu vadītāja Lelde Dimante, VK Piektā revīzijas departamenta Pirmā sektora vadītāja Terēze Mazbērziņa un VK Otrā revīzijas departamenta revidente Larisa Reine. (vairāk…)

VK Padomes loceklis E. Korčagins piedalās ES konferencē Moldovā par parlamenta pārraudzības stiprināšanu

Valsts kontroles (VK) Piektā revīzijas departamenta direktors Edgars Korčagins šī gada 31.maijā pārstāvēja VK Eiropas Savienības delegācijas Moldovā un Moldovas Revīzijas palātas rīkotajā konferencē “Parlamenta pārraudzības stiprināšana un augstākās revīzijas iestādes loma publisko finanšu pārvaldības pilnveidošanā” (Strengthening parliamentary oversight and the role of the supreme audit institution for improving the management of public finance”), kas notika Kišiņevā. (vairāk…)

Valsts kontrole: Nepieciešama stingrāka valsts rīcība jomās, kas skar amatpersonu atbildību

2015.gadā Valsts kontrole turpinājusi apjomīgo darbu pie revīzijām pašvaldībās, tostarp vērtējot to kapitālsabiedrību pārvaldību, veikusi sistēmiskas revīzijas tādu sabiedrībai nozīmīgu pakalpojumu jomās kā ugunsdrošība, asistenta pakalpojumi invalīdiem, daudzdzīvokļu namu apsaimniekošana un citās. (vairāk…)

Par veiksmīgu sadarbību pērn Valsts kontrole piecām institūcijām pirmoreiz pasniedz Atzinības rakstus

Valsts kontroles padome šā gada maijā ir nodibinājusi apbalvojumu – Atzinības rakstu. Tā piešķiršanu nosaka īpaša kārtība, ar kuru tiek izvērtēts Valsts kontroles revidējamo vienību un sadarbības partneru ieguldījums Valsts kontroles izvirzīto mērķu sasniegšanā, tajā skaitā novērtēta sadarbība ar Valsts kontroli revīziju laikā. (vairāk…)

Netiek kontrolēts lielo ostu publiskās infrastruktūras attīstībai piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietojums

Latvijas lielo ostu valsts budžetā veiktie maksājumi 90% apmērā tiek atdoti ostu pārvaldēm publiskās infrastruktūras attīstībai, bet šo līdzekļu izlietošanas atbilstības kontrole faktiski nepastāv. Šī iemesla dēļ Valsts kontrole pašlaik nevar sniegt atzinumu par līdzekļu izlietojuma ostu publiskās lietošanas infrastruktūras attīstībai atbilstību tam paredzētajam mērķim. (vairāk…)

Veselības ministrijas bezdarbības dēļ pēdējos gados pieckāršojies rezidentūru nebeigušo personu skaits un valsts nav atguvusi teju miljonu eiro

Veselības ministrija (VM) nav ievērojusi normatīvo aktu prasības par rezidenta apmācībai izlietoto valsts budžeta līdzekļu atgūšanu un nav izveidojusi efektīvu rezidentūras valsts budžeta finansējuma izlietojuma uzraudzības mehānismu, kā rezultātā septiņu gadu laikā pieckāršojies rezidentūru nebeigušo personu skaits, – un valsts nav atguvusi izlietotos budžeta līdzekļus teju miljona eiro apmērā, revīzijā secinājusi Valsts kontrole. (vairāk…)