UZMANĪBU Jūs lietojat vecu Internet Explorer pārlūku, līdz ar ko nebūs iespējams izmantot visas mājaslapas tehniskās iespējas!
Sīkdatnes! LRVK mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes!

Jaunumi

A.Ērglis piedalās konferencē „Atvērtā pašvaldība”

Rīgas pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un kapitālsabiedrību vadītāji, Latvijas Lielo pilsētu asociācijas biedri, kā arī atbildīgo valsts iestāžu pārstāvji šajās dienās pulcējās Rīgas domes Sēžu zālē, kur notika pašvaldības zinātniski praktiskā konference “Atvērtā pašvaldība”. (vairāk…)

Valsts kontrole sniedz profesionālu atbalstu Ukrainas valdības pārstāvjiem

Lai iepazītos ar Latvijas pieredzi, integrējoties Eiropas Savienībā un citās starptautiskās organizācijās, Valsts kontrolē viesojās plaša Ukrainas valdības delegācija. Ukraiņu kolēģus īpaši interesēja Valsts kontroles skatījums uz labas pārvaldības jautājumiem un Valsts kontroles sniegtie ierosinājumi labas pārvaldības pilnveidošanā. (vairāk…)

E.Krūmiņa: ieguldītajiem resursiem IKT sistēmās ir jābūt ar atdevi

„Atskaites kritērijs ir rezultāts un ieguvumi, kurus varam vērtēt, kad projekts ir realizēts un iedzīvināts darbībā. Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas ir līdzeklis mērķa sasniegšanai, tas nedrīkst būt iegādes pašmērķis,” tā laikraksta Dienas bizness organizētajā konferencē „IKT nozares ilgtspējīga attīstība” uzsvēra valsts kontroliere Elita Krūmiņa. (vairāk…)

Valsts kontroles speciālisti seminārā izceļ labos piemērus

Lai veicinātu pēc iespējas pilnīgāku izpratni un novērstu kļūdas gada pārskatu sagatavošanā, Valsts kase ik gadu rīko informatīvu semināru. Arī šogad seminārs ilgst trīs dienas 23., 24. un 27.novembrī, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas telpās pulcējot ministriju, pašvaldību grāmatvedības darbiniekus un citus interesentus. (vairāk…)

Kontaktu komitejas dalībnieki tiekas ar ES potenciālo kandidātvalstu ARI

Lai informētu ES potenciālo kandidātvalstu – Gruzijas, Moldovas un Ukrainas – pārstāvjus par augstāko revīzijas iestāžu (ARI) Kontaktu komitejas darbības mērķiem, tās izveidošanas vēsturi un uzkrāto pieredzi, kā arī lai pārrunātu šīm valstīm līdz šim piešķirtās ES (vairāk…)

VK speciālisti sniedz profesionālu atbalstu ārvalstu kolēģiem

No 19.novembra līdz 20.novembrim Valsts kontrolē viesojās Moldovas, Gruzijas, Zviedrijas augstāko revīzijas iestāžu pārstāvji. Šīs tikšanās mērķis bija veicināt profesionālās kapacitātes tālāku attīstību finanšu revīziju veikšanā saskaņā ar Starptautiskajiem publiskā sektora revīzijas standartiem. (vairāk…)

Eiropas Revīzijas palāta: kopīgiem spēkiem jāuzlabo budžeta efektivitāte

Eiropas Revīzijas palāta (ERP) pavisam nesen publiskojusi ziņojumu par Eiropas Savienības (ES) 2014.gada budžeta izpildi un par Eiropas attīstības fondu budžeta izpildi, kurā sniegta pārliecība par ES finanšu līdzekļu izlietojumu un izceltas jomas, kurās ir vislielākais ES līdzekļu nepareizu tēriņu risks. (vairāk…)

Revidenti tiekas ar Bulduru dārzkopības skolas attīstības biedrības pārstāvi

Kādai būt Bulduru dārzkopības skolas nākotnei? Kā atgūt skolas prestižu un piesaistīt audzēkņus?
Lai pārrunātu šos jautājumus, Valsts kontroles revidenti tikās ar Bulduru dārzkopības skolas attīstības biedrības valdes priekšsēdētāju Ansi Birznieku.

(vairāk…)

Vai Lielvārdes iedzīvotāji pārmaksā? Valsts kontrole konstatē pārkāpumus SIA “Lielvārdes Remte” darbībā.

Pēc vairākkārtējām iedzīvotāju sūdzībām ar mērķi izvērtēt SIA “Lielvārdes Remte” darbības likumību un atbilstību plānotajiem mērķiem, kā arī lai pārbaudītu dzīvojamo māju pārvaldīšanas maksas aprēķinu likumību un pamatotību, Valsts kontrole veica likumības revīziju. (vairāk…)

Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijā diskusija par Valsts kontroles ieteikumu ieviešanu.

Otrdien, 10.novembrī, valsts kontroliere Elita Krūmiņa Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēdē sniedza Saeimas deputātiem pārskatu par Valsts kontroles ieteikumu ieviešanu un to ietekmi uz valsts budžeta izdevumiem. Jautājums īpaši ir aktualizējies tagad, kad līdz Likuma par valsts budžetu 2016.gadam plānotajai pieņemšanai ir atlikušas nepilnas 3 nedēļas. (vairāk…)