UZMANĪBU Jūs lietojat vecu Internet Explorer pārlūku, līdz ar ko nebūs iespējams izmantot visas mājaslapas tehniskās iespējas!
Sīkdatnes! LRVK mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes!

Jaunumi

Vai Latvijas Nacionālajā arhīvā nākotnē atradīsim arī svarīgus elektroniskos dokumentus?

Pēc Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas īpašu vērtību ieguva arhīva fondi, savukārt Latvijas Nacionālais arhīvs (LNA) kļuva par vienu no nozīmīgākajiem neatkarību atguvušās valsts tiesību avotiem- laikā no 1991.gada līdz 2008.gadam LNA darbinieki sagatavoja un izsniedza 777 549 arhīva izziņas, kas apliecināja īpašuma tiesības, pierādīja radniecību, apliecināja darba stāžu, dienestu bruņotajos spēkos u.c. (vairāk…)

VK: Rupjie pārkāpumi Brocēnos apliecina nepieciešamību revidēt pašvaldības

Saskaņā ar Valsts kontroles apstiprināto Rīcības plānu, kas paredz piecu gadu laikā Saimnieciskā gada pārskata revīzijas ietvaros apmeklēt visas pašvaldības, 2014.gada revīzijas izlasē tika iekļauta arī Brocēnu novada pašvaldība. (vairāk…)

Bez atbildīgas stratēģiskās un finanšu vadības turpinām “kāpt uz grābekļa”

Nepilnīga informācija par valstij pienākošos nodokļu apmēru, neizsekojama valsts institūciju pārskatu apkopošana kopējā valsts Saimnieciskā gada pārskatā jeb konsolidācijas process, neuzskaitīti vai nepareizi uzskaitīti pašvaldību ilgtermiņa ieguldījumi un nevēlēšanās uzrādīt Dienvidu tilta būvniecības izdevumus kā parādu aizdevējam (vairāk…)

Valsts kontrole dalās pieredzē ar Gruzijas ARI

Valsts kontrolē no 28. un 29. septembrī viesojās Gruzijas augstākās revīzijas iestādes (ARI) delegācija, lai gūtu ieskatu kā Valsts kontrole ir mainījusies un kļuvusi par modernu audita iestādi. Valsts kontroles pārstāvji stāstīja par nepieciešamību noteikt pārmaiņu mērķus, izstrādāt rīcības plānu un skaidrot pārmaiņas gan iestādes darbiniekiem, gan sabiedrībai, kā arī uzsvēra darbu ar personālu, apmācot un motivējot strādāt jaunajos apstākļos. (vairāk…)

Valsts kontrole informēs par Saimnieciskā gada pārskata revīzijas rezultātiem

Lai gan Saimnieciskā gada pārskats visos būtiskajos aspektos sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par valsts finansiālo stāvokli, tā izmaiņām un rezultātiem un tas ir sagatavots atbilstīgi spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, tomēr atsevišķu apstākļu dēļ Valsts kontroles atzinums ir ar iebildēm.

(vairāk…)

Revīzija no cita skatupunkta

Lietderības revīzijas mērķis ir sniegt informāciju par to, cik lietderīgi tiek izlietoti valsts un pašvaldību līdzekļi un apsaimniekota manta. Šādās revīzijās revidenti pārbauda revidējamo vienību darbības ekonomiskumu, efektivitāti un produktivitāti.

„Pēc savas būtības lietderības revīzijas var dēvēt par «augstākās pilotāžas» revīzijām, un ar tādu veikšanu lepojas visas augstākās revīzijas iestādes citviet pasaulē,” tā jau 2013.gada pavasarī teica valsts kontroliere Elita Krūmiņa. (vairāk…)

Rīgā viesojas Lietuvas valsts kontrolieris

21.septembrī Valsts kontrolē viesojās Lietuvas augstākās revīzijas iestādes vadītājs – Arūnas Dulkys. Tikšanās laikā ar Latvijas Republikas Valsts kontroles vadītāju Elitu Krūmiņu tika pārrunāti vairāki aktuāli augstāko revīzijas iestāžu darbības pilnveidei un turpmākai sadarbībai nozīmīgi jautājumi. (vairāk…)

Noslēdzies Valsts kontroles darbības starptautiskais izvērtējums

Atzinīgi novērtētas Valsts kontroles uzsāktās iniciatīvas darbības attīstībā un izteikta pateicība par sniegto atbalstu starptautiskajai ekspertu grupai kvalitatīva izvērtējuma ziņojuma tapšanā. Tādu vēstījumu līdz ar pašu ziņojumu Valsts kontrole saņēmusi no starptautiskās savstarpējās pārbaudes (Peer review) grupas pārstāvjiem. (vairāk…)

VK pārstāvji piedalās Eiropas Sporta nedēļas konferencē

Eiropas Sporta nedēļas ietvaros notikušajā konferencē „Esi aktīvs! – vadmotīvs bērnu un jauniešu iesaistei sportā un fiziskajās aktivitātēs” piedalījās arī Valsts kontroles Piektā revīzijas departamenta sektora vadītājs Oskars Erdmanis un valsts revidente – juriste Zane Riekstiņa.
Ņemot vērā Valsts kontroles lietderības revīzijās par pašvaldību finanšu līdzekļu izlietojumu kultūrai, atpūtai un sportam konstatēto, O.Erdmanis savā runā un prezentācijā stāstīja par priekšnoteikumiem, lai finanšu līdzekļus izlietotu likumīgi un lietderīgi.

(vairāk…)