UZMANĪBU Jūs lietojat vecu Internet Explorer pārlūku, līdz ar ko nebūs iespējams izmantot visas mājaslapas tehniskās iespējas!
Sīkdatnes! LRVK mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes!

Jaunumi

Valsts kontroles pārstāvji tiekas ar kolēģiem Austrijas augstākajā revīzijas iestādē

Valsts kontroles padomes locekle Laura Graudiņa un Revīzijas un metodoloģijas departamenta sektora vadītāja Ilze Pavāre 23.aprīlī Vīnē tikās ar Austrijas augstākās revīzijas iestādes (Der Rechnungshof) pārstāvjiem. (vairāk…)

Satiksmes ministrija pieļāvusi, ka AS „Pasažieru vilciens” „dzīvo pāri līdzekļiem”

Plaši izskanējušās ziņas, ka AS „Pasažieru vilciens” (Pasažieru vilciens) ir nopietnas problēmas gan ar iekšējo kontroli un finanšu pārvaldību, gan ar kapitālsabiedrības pārvaldību, ir pilnībā apstiprinājušās. Valsts kontrole revīzijā nav guvusi pārliecību par to, ka 41,6 milj. EUR ir iztērēti iespējami efektīvākajā veidā. (vairāk…)

VK norāda uz nopietniem trūkumiem SM izstrādātajā Latvijas ostu attīstības programmas projektā

Vēstulē Ministru prezidentei Laimdotai Straujumai teikts: „Valsts kontrole ir iepazinusies ar Satiksmes ministrijas sagatavoto Latvijas ostu attīstības programmas 2014.-2020. gadam projektu. Gribam vērst Jūsu uzmanību uz, mūsuprāt, svarīgiem trūkumiem sagatavotajā dokumentā. (vairāk…)

Arī nepatīkama un, iespējams, pārāk skarba kritika ir brīdinājuma signāls un iemesls pārdomām

31. martā Saeimas publisko izdevumu un revīzijas komisijā tika skatīts Eiropas Revīzijas palātas atzinums par Lauku atbalsta dienesta (LAD) darbu Eiropas Savienības (ES) fondu administrēšanā. (vairāk…)

Zemākā cena nav obligāta

Žurnālā „Iepirkumi” – saruna ar valsts kontrolieri E.Krūmiņu un VK padomes locekli A.Ērgli

(vairāk…)

Sanāksmē Potsdamā apspriež paralēlās revīzijas ziņojuma projektu

25. un 26. martā Vācijā, Potsdamā notika Eiropas Savienības Kontaktu komitejas VI Struktūrfondu darba grupas sanāksme. Latvijas augstāko revīzijas iestādi sanāksmē pārstāvēja Trešā revīzijas departamenta Pirmā sektora valsts revidente – juriste Baiba Skara. (vairāk…)

Valsts kontroliere tiekas ar Ministru prezidenti

27.martā valsts kontroliere Elita Krūmiņa un Valsts kontroles padomes locekle Ilze Grīnhofa tikās ar Ministru prezidenti Laimdotu Straujumu, lai informētu par VK revīzijā par maksātnespējas politikas efektivitāti konstatētos būtiskākos trūkumus. (vairāk…)

Neērtais jautājums: nodokļu maksātāju nauda jāiegulda mērķtiecīgi vai vienkārši jātērē?

Ja nav precīzi definēta mērķa, grūti plānot darbības tā sasniegšanai; vēl grūtāk tās pārbaudīt un piešķirt kādu lietderības koeficientu; tā secinājuši revidenti 13 pašvaldībās (Cēsu novada, Talsu novada, Bauskas novada, Tukuma novada, Limbažu novada, Dobeles novada, Salaspils novada, Siguldas novada, Ērgļu novada, Skrīveru novada, Nīcas novada, Balvu novada, Rēzeknes pilsētas pašvaldībā) vērtējot kultūras, sporta un atpūtas pasākumu tēriņu ekonomiskumu un efektivitāti. (vairāk…)

Par LRVK padomes locekli apstiprina I.Stepanovu

26.martā Latvijas Republikas Saeima apstiprināja Ilondu Stepanovu par Latvijas Republikas Valsts kontroles padomes locekli. I.Stepanova būs arī LRVK Ceturtā revīzijas departamenta direktore. Atgādinām, ka 11.martā beidzās VK padomes locekles Maritas Salgrāves pilnvaru termiņš.

Valsts kontrole aicina medicīnas darbiniekus un farmaceitus sniegt informāciju

Valsts kontrole uzsākusi lietderības revīziju „Informācijas sistēmas veselības aprūpē” par e-veselības ieviešanu Latvijā, tāpēc ir svarīgi noskaidrot viedokli par vienotās veselības nozares elektroniskās (e-veselības) informācijas sistēmas ieviešanu un gatavību uzsākt tās lietošanu. (vairāk…)