UZMANĪBU Jūs lietojat vecu Internet Explorer pārlūku, līdz ar ko nebūs iespējams izmantot visas mājaslapas tehniskās iespējas!
Sīkdatnes! LRVK mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes!

Jaunumi

VK: Nav pārliecības par vienotu un ekonomisku pieeju sabiedrības integrāciju veicinošo projektu izvērtēšanā

Sabiedrības integrācijas fonds (SIF), kura mērķis ir finansiāli atbalstīt un veicināt sabiedrības integrāciju, atbalstot arī publiskā un nevalstiskā sektora attīstības programmu un projektu īstenošanu, ne visos gadījumos ir nodrošinājis vienotu iesniegto projektu izvērtēšanu un pieņemto lēmumu izsekojamību, kā arī neatbilstoši piemērojis projektu finansēšanas metodi – vienas vienības izmaksu likmi, secinājusi Valsts kontrole (VK). (vairāk…)

Valsts kontrole piedalīsies pieredzes apmaiņas seminārā par revīzijām pašvaldībās

No šā gada 19. līdz 21.septembrim Lietuvā notiks trešais Eiropas Augstāko revīzijas iestāžu organizācijas (EUROSAI) dalībvalstu ekspertu pieredzes apmaiņas seminārs par revīzijām pašvaldībās. (vairāk…)

Ko mēs sagaidām no likumprojekta “Grozījumi Valsts kontroles likumā”?

Valsts kontrole (VK) ir sagatavojusi grozījumus VK likumā. Tie izstrādāti, lai veicinātu atbildīgu un likumīgu rīcību ar publiskā sektora finanšu līdzekļiem un mantu. Likumprojekts precizē jautājumus saistībā ar VK darbību un revīziju veikšanu, sūdzību iesniegšanu VK padomē par revīzijas departamenta lēmumu, ar kuru apstiprināts revīzijas ziņojums. (vairāk…)

Valsts kontroles padomes locekļa amatā apstiprina Inesi Kalvāni

Ar Saeimas lēmumu Valsts kontroles (VK) padomes locekles amatā apstiprināta līdzšinējā Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) direktore Inese Kalvāne. I.Kalvāne vadīs VK Pirmo revīzijas departamentu, kura pārraudzībā ir Izglītības un zinātnes ministrija, Ārlietu ministrija, Ekonomikas ministrija un Satiksmes ministrija. (vairāk…)

Nav nenozīmīgu pārkāpumu, ja runājam par valsts pārvaldi, jeb kāpēc mēs runājam dažādās valodās

Pēdējo nedēļu laikā, gan kontekstā ar kriminālvajāšanas uzsākšanu pret Rīgas brīvostas pārvaldnieku, gan saistībā ar kriminālprocesa virzību, kas tika uzsākts pēc Valsts kontroles revīzijas Rīgas namu pārvaldniekā, gan atsaucoties uz Valsts kontroles atklātajiem pārkāpumiem Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā, uz kuriem emocionāli reaģējis tās ilggadējais vadītājs, revidētās amatpersonas ir publiski paudušas savus apsvērumus par Valsts kontroles it kā pārlieku birokrātisko pieeju revīziju veikšanā. Valsts kontrolei tiek piedēvēti divi būtiski grēki – tendencioza kļūdu meklēšana un revidēto amatpersonu sasniegumu ignorēšana. (vairāk…)

Par revīziju Valsts kultūras pieminekļu inspekcijā

Ņemot vērā izskanējušo Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas vadības viedokli par Valsts kontroles veiktās revīzijas gaitu un secinājumiem, kas iekļauti revīzijas ziņojumā, vēlamies sniegt secīgas atbildes uz inspekcijas vadītāja Jura Dambja izteikto viedokli publiskajā telpā. (vairāk…)

Reģionu pašvaldību vadītājus informēs par grozījumiem VK likumā

Valsts kontroles Piektā revīzijas departamenta direktors Edgars Korčagins šī gada 16.augustā piedalīsies Zemgales plānošanas reģiona (ZPR) Attīstības padomes sēdē, kurā Zemgales reģiona pašvaldību vadītājus informēs par Valsts kontroles (VK) iniciētajiem grozījumiem VK likumā. (vairāk…)

Nenoteiktība VKPAI darbībā apdraud valsts kultūras pieminekļu saglabāšanu nākamām paaudzēm

Valsts politika kultūras pieminekļu aizsardzības jomā nav skaidri definēta un netiek konsekventi īstenota, līdz ar to sabiedrība nevar būt pārliecināta, ka valsts kultūrvēsturiskās vērtības ar laiku netiks zaudētas, revīzijā secinājusi Valsts kontrole (VK). Uz to norāda revīzijas laikā atklātās nepilnības un nenoteiktība Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas (VKPAI) darbībā. (vairāk…)

Pēc sāktiem kriminālprocesiem Rīgas brīvostas pārvalde maldina sabiedrību

Valsts kontrole (VK) vērš uzmanību uz nepatiesām ziņām, ko plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem pauduši Rīgas Brīvostas pārvaldes (RBP) pārstāvji. VK norāda, ka RBP paustais, ka “VK atzinumus Rīgas brīvosta ir pārsūdzējusi tiesā, un Augstākā tiesa to ir pieņēmusi izskatīšanai pēc būtības, kas Latvijā ir bezprecedenta gadījums” neatbilst patiesībai. (vairāk…)

Vai valsts iestādes, pašvaldības un to iestādes iedzīvotājiem prasa izziņas vai informāciju, kas ir citu iestāžu rīcībā?

Valsts kontrole ir uzsākusi lietderības revīziju “Vai valsts pārvalde efektīvi rīkojas ar uzkrāto informāciju?” un aicina sabiedrību iesaistīties, daloties pieredzē par valsts iestāžu, pašvaldību un to iestāžu pieprasīto informāciju un dokumentiem. (vairāk…)