UZMANĪBU Jūs lietojat vecu Internet Explorer pārlūku, līdz ar ko nebūs iespējams izmantot visas mājaslapas tehniskās iespējas!

Jaunumi

Valsts kontrole un iekšējie auditori kopīgā forumā pārrunā sadarbības attīstību

Noslēdzot Valsts kontroles pilotprojektu, kas balstās uz sadarbību ar valsts pārvaldes iekšējiem auditoriem tiešās palīdzības režīmā,  12.decembrī notika ikgadējais Valsts kontroles un iekšējo auditoru forums. Pasākumā tika sniegts atskats uz 2018. gada Saimnieciskā gada pārskata revīziju gaitu un rezultātiem, kā arī pārrunāta turpmākā sadarbība 2019. gada Saimnieciskā pārskata revīzijā un citas sadarbības aktualitātes. (vairāk…)

Saimnieks nezina, kas tam pieder, un valstij piederošo kūdru atdod par sviestmaizi

Zemkopības ministrija nav izrādījusi interesi par tai uzticētajiem valstij piederošajiem derīgajiem izrakteņiem – to uzskaites vērtība nav ticama un valstij piederošās kūdras ieguves apjomiem netiek sekots līdzi. Rezultātā valsts iegūst un līdz pat 2030. gadam turpinās iegūt vien daļu no tai piekrītošajiem ieņēmumiem par kūdras ieguvi un pārdošanu.  (vairāk…)

Nacionālais attīstības plāns: formalitāte vai objektīva nepieciešamība valsts attīstībai?

Valērijs Stūris

 Valsts kontroles politikas plānošanas projektu un analīzes procesu vadītājs

“Prudentia” partneris Ģirts Rungainis, kura viedoklī allaž ieklausās ne tikai ekonomikas lietpratēji, savā nesen publiski paustajā replikā[1] Nacionālo attīstības plānu (turpmāk – NAP) novērtējis kā tehnisku dokumentu, kas Latvijai kā atvērtai un mazai ekonomikai esot vien higiēnas uzturētājs Eiropas Savienības noteikto izaicinājumu kontekstā.

(vairāk…)

Valsts kontroles eksperti vada apmācību programmu Moldovas kolēģiem

No 25. novembra līdz 27. novembrim Valsts kontroles eksperti uzturas Moldovā, kur Moldovas augstākās revīzijas iestādes kolēģiem vada apmācību programmu par augstāko revīzijas iestāžu ētikas aspektiem un revīzijas kvalitātes kontroles procedūrām, kas ir svarīgi starptautiskajos standartos noteiktie principi kvalitatīvai revīzijas darba procesa nodrošināšanai. (vairāk…)

Valsts kontroliere saņem visaugstāko Latvijas valsts apbalvojumu

Valsts prezidents Egils Levits un Ordeņu kapituls 2019.gada 18.oktobrī nolēma par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā apbalvot ar Triju Zvaigžņu ordeni un iecelt par Triju Zvaigžņu ordeņa lielvirsnieci Latvijas Republikas valsts kontrolieri Elitu Krūmiņu. Sekojot tradīcijai, Latvijas Republikas Proklamēšanas dienā – 18.novembrī Valsts prezidents Egils Levits pasniedza augstākos valsts apbalvojumus. Pirmā apbalvojumu saņēma valsts kontroliere Elita Krūmiņa.

Valsts kontrolē viesojas Valsts prezidents Egils Levits

Valsts attīstības izdevumi un valsts budžeta veidošanas process, amatpersonu atbildības vērtēšana un ar to saistīto tiesību normu kvalitātes uzlabošana bija galvenās sarunas tēmas, šodien valsts kontrolierei un Valsts kontroles padomei tiekoties ar Valsts prezidentu Egilu Levitu. (vairāk…)

Kriminālsodu izcietušo atgriešanās cietumā joprojām reālāka nekā atgriešanās sabiedrībā

Pirms desmit gadiem Latvijā tika ieviesta jauna – progresīvāka – pieeja kriminālsodītu personu atgriešanai sabiedrībā. Diemžēl pagaidām sistēma strādā tukšgaitā, jo gaidīto rezultātu nav. Tā pēc revīzijas par notiesāto personu resocializācijas pasākumu efektivitāti secina Valsts kontrole. (vairāk…)

Valsts kontrole: saimniekošana Garkalnes novadā pēc principa bagāts dara kā grib …

Garkalnes novadā, kurš ar 1460 eiro (2018) ieņēmumiem uz vienu iedzīvotāju ir bagātākais starp Latvijas pašvaldībām, iedzīvotāju nodokļu nauda tiek tērēta bez pamatojuma un pat izšķērdīgi. Šādu nesaimniecisku ainu pēc veiktās revīzijas, kuras cēloņi lielā mērā saistās ar trūkumiem novada pārvaldības jautājumos, atklāja Valsts kontrole. (vairāk…)

Ministriju bezdarbība var novest pie Valsts kontroles atteikuma sniegt atzinumu par valsts 2019. saimnieciskā gada pārskatu

Nepareizi uzskaitīti vai vispār neuzskaitīti valsts un pašvaldību īpašumi vismaz 1,7 miljardu eiro apmērā, tajā skaitā – kūdras purvi, smilts un grants atradnes, kas vienlaikus tiek izstrādāti, kādam no tā gūstot peļņu. (vairāk…)

Prioritātēm piešķirtā budžeta nauda aizplūst citām vajadzībām

Ikgadējā revīzijā par valsts saimnieciskā gada pārskata pareizību Valsts kontrole konstatējusi nepieļaujamas tendences valsts attīstības izdevumu plānošanā, izlietošanā un uzraudzībā. (vairāk…)