UZMANĪBU Jūs lietojat vecu Internet Explorer pārlūku, līdz ar ko nebūs iespējams izmantot visas mājaslapas tehniskās iespējas!

Jaunumi

No revīzijā konstatētā izriet, ka Rīgas vēsturiskajā centrā bīstamākās valstij piederošās ēkas ir valdības nams un Finanšu ministrija

2019. gadā VAS “Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ) budžeta finansējumā tika iekļauti četri miljoni eiro projektam “UNESCO Pasaules kultūras mantojuma “Rīgas vēsturiskais centrs” teritorijā esošo valsts ēku bīstamības un avārijas situācijas novēršana”, sākotnēji paredzot piecu ēku atjaunošanu, bet gada beigās sarakstam pievienojot vēl divas. (vairāk…)

VARAM apmaksātās tāmes par tikšanos ar novadu iedzīvotājiem Valsts kontrolei raisa virkni jautājumu

Lai konsultētos ar sabiedrību par administratīvi teritoriālās reformas (ATR) sagaidāmo rezultātu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) pārstāvji 2019. gadā tikās ar iedzīvotājiem dažādās Latvijas vietās. (vairāk…)

Valsts kontrole: kam tiek pirkts tehniskais aprīkojums – ceļu satiksmes drošībai vai noliktavu piepildīšanai?

Liela daļa Iekšlietu ministrijas iegādātā tehniskā aprīkojuma ceļu satiksmes drošības uzlabošanai stāv noliktavu plauktos, un ļoti iespējams, ka tas nekad netiks izmantots. (vairāk…)

Valsts policijas koledžā pedagogu atlīdzībai prettiesiski izlietoti budžeta līdzekļi

Valsts policijas koledžā nav kārtības pedagogu darba uzskaitē, tas devis iespēju nepamatoti palielināt pedagogu atlīdzību un apmaksāt tādu darba apjomu, kas neatbilst faktiski paveiktajam. (vairāk…)

Nākotnes saistības 4,5 miljardu apmērā: Valsts kontrole brīdina par pieaugošo izdienas pensiju slogu

Valsts kontrole ir noslēgusi finanšu revīzijas par 2019. gada pārskatiem 24 ministrijām un centrālajām iestādēm. Šis gads ir zīmīgs ar to, ka pirmo reizi institūcijas savos gada pārskatos iekļauj aplēses par saistībām pret izdienas pensiju saņēmējiem, kādas gadu gaitā valsts ir uzņēmusies. (vairāk…)

Izdienas pensijas: iespējams, nepanesams slogs valsts budžetam nākotnē

Ja 2011. gadā izdienas pensiju izmaksai bija nepieciešami 45 miljoni eiro, tad 2020. gadā būs nepieciešami jau 77,4 miljoni eiro. Valsts uzņemto saistību apmērs izdienas pensiju izmaksai nākotnē jau ir sasniedzis vismaz 4,5 miljardus eiro. (vairāk…)

Salaspils kodolreaktora likvidācijas nebeidzamais stāsts

Valsts kontroles veiktajā finanšu revīzijā kārtējo reizi nācies secināt, ka Salaspils kodolreaktora likvidācija vēl arvien nav sākta, bet tā drošai uzturēšanai līdz likvidācijai ik gadu no valsts budžeta papildus jāpiešķir vismaz 150 000 eiro. (vairāk…)

Nabadzības mazināšanas pasākumi valstī bez vienotas pieejas: ne vienmēr sasniedz tos, kam patiešām nepieciešams atbalsts

Nabadzības mazināšana Latvijā var kļūt par vienu no deklaratīviem lozungiem, kas minēts valsts attīstības galvenajos dokumentos, bet realitātē tikai daļēji un nosacīti sasniedz tos cilvēkus, kuriem sociālais atbalsts patiešām nepieciešams. (vairāk…)

Valsts kontrole aicina būt atbildīgiem un vienam otru atbalstīt

Mūsu valsts šobrīd saskaras ar nebijušu izaicinājumu – krīzes vadību situācijā ar daudziem nezināmajiem. Esam arī laika trūkumā, kas nozīmē lēmumu pieņemšanu, balstoties uz, iespējams, nepilnīgu informāciju. Līdzīgi kā pārējām pasaules valstīm mums nav arī pieredzes šādu situāciju novēršanā, bet pieredze ir tā, kas parasti palīdz pieņemt pareizākos lēmumus. (vairāk…)

Veselības ministrijai un ģimenes ārstiem pacienta intereses jāliek pirmajā vietā

Divu gadu laikā, kopš klajā nāca Valsts kontroles revīzijas ziņojums par ambulatorās veselības aprūpes efektivitāti, nav izdevies ieviest nevienu no ieteikumiem, lai ģimenes ārstu loma veselības aprūpē daudz vairāk atbilstu pacienta interesēm un uzlabotos šo ārstu pieejamība. (vairāk…)