UZMANĪBU Jūs lietojat vecu Internet Explorer pārlūku, līdz ar ko nebūs iespējams izmantot visas mājaslapas tehniskās iespējas!

Jaunumi

Lai katrs Valsts kontroles darbā ieguldītais eiro nestu labumu sabiedrībai

Mums nereti jautā – kāds labums no Valsts kontroles darba, no regulārās ziņošanas par konstatētām nepilnībām valsts un pašvaldību iestādēs, no sniegtajiem ieteikumiem, kam revidētās iestādes piekrīt, bet nereti vairās atzīt savu atbildību publiski. (vairāk…)

Valsts kontroles secinājumi par valsts amatpersonu deklarēšanās sistēmu interesē Marokas valsts pārvaldes reformas īstenotājus

2018. gada 25. jūnijā Valsts kontroli mācību vizītē apmeklēja Marokas Valsts pārvaldes reformu ministrijas un augstākās revīzijas iestādes pārstāvji, lai uzklausītu Valsts kontroles secinājumus par valsts amatpersonu deklarēšanās sistēmu. (vairāk…)

Ieviešot Valsts kontroles ieteikumu, Rēzeknes novada pašvaldība ietaupīs ap 180 000 eiro gadā

Atbilstoši Valsts kontroles revīzijas ieteikumiem Rēzeknes novada pašvaldība ir atradusi efektīvāku risinājumu grāmatvedības organizācijai novadā. Pašvaldība aprēķinājusi, ka tā, veidojot četras pagastu apvienības līdzšinējo 25 pagastu pārvalžu vietā un centralizējot grāmatvežu darbu, ik gadu varēs ietaupīt gandrīz 180 tūkstošus eiro. (vairāk…)

Neizdarība vai negribēšana Alsungas novadā?

Kad pirms nedaudz vairāk nekā gada Valsts kontroles revidenti Alsungas novadā konstatēja nozīmīgus trūkumus pašvaldības maksas pakalpojumu jomā, ar pašvaldības vadību vienojāmies par darāmajiem darbiem un skaidriem termiņiem, kādos kļūdas jālabo. (vairāk…)

Vērienīgi plāni un neizmantotās iespējas Latvijas Universitātes nekustamo īpašumu saimniecībā

Mērķtiecīgāk īstenojot pašu apstiprināto attīstības stratēģiju,  Latvijas Universitāte varētu palielināt ieņēmumus no tai piederošajiem nekustamajiem īpašumiem. Tas ļautu augstskolai gūt papildu finansējumu, ko izmantot jaunā Akadēmiskā centra attīstībai. (vairāk…)

Vispirms jāsaprot, cik izmaksā valstij nepieciešamais pakalpojums, un tad jāpiešķir nauda

Finansējums laboratoriskajiem izmeklējumiem pārtikas un veterinārās uzraudzības, kā arī zivju resursu saglabāšanas jomā joprojām tiek piešķirts, pamatojoties uz vēsturiskiem datiem. Zemkopības ministrijas īstenotajā finanšu vadībā ir trūkumi, kas ļauj  tās padotībā esošajam zinātniskajam institūtam “BIOR” budžeta līdzekļus tērēt pēc inerces, daļu izlietojot iepriekš neplānotiem mērķiem. (vairāk…)

Pienācis laiks uzlabojumiem Jaunsardzes kustībā

Ņemot vērā organizācijas daudzskaitlību un ievērojami pieaugušo finansējumu, kā arī valsts aizsardzības mācības ieviešanu vidusskolās un kopējo izpratni par sabiedrības iesaisti valsts aizsardzībā, ir jāpārvērtē un jāprecizē arī Jaunsardzes vieta un loma Latvijā. (vairāk…)

Aicinām uz atvērto diskusiju par Jaunsardzi un valsts aizsardzības mācības ieviešanu skolā

Pirmdien, 4. jūnijā, plkst. 13.00 Latvijas Kara muzejā notiks atvērta diskusija “Jaunsardze un valsts aizsardzības mācība: loma, iespējas un izaicinājumi”, kurā piedalīsies aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis, valsts kontroliere Elita Krūmiņa un Jaunsardzes un informācijas centra direktors pulkvežleitnants Aivis Mirbahs. (vairāk…)

Skaidri noteikumi kapsētu saimniecībai. Vai noraksim darba grupā?

Valsts kontroles replika par MK izvērtējumu par vienota tiesiskā regulējuma izstrādes nepieciešamību kapsētu apsaimniekošanas jomā. Bez ironijas. Ja pajautāsim uz ielas satiktam cilvēkam, ko viņam nozīmē kapi, visticamāk dzirdēsim pārdomas par tautas identitātes pašiem pamatiem, kas ir svēti un neskarami.

Vai tas būtu iemesls, kāpēc kapsētu apsaimniekošanas jautājumi gandrīz trīs gadu desmitu laikā kopš neatkarības atjaunošanas joprojām nav sakārtoti? (vairāk…)

Baltijas valstu augstāko revīzijas iestāžu Rail Baltica darba grupas sanāksme Viļņā

24.–25. maijā Viļņā Latvijas, Lietuvas un Igaunijas augstāko revīzijas iestāžu pārstāvji tikās, lai pārrunātu Rail Baltica projekta gaitu, iespējamos riskus un nākotnes plānus kopīgas revīzijas veikšanai par Rail Baltica projektu. (vairāk…)