UZMANĪBU Jūs lietojat vecu Internet Explorer pārlūku, līdz ar ko nebūs iespējams izmantot visas mājaslapas tehniskās iespējas!
Sīkdatnes! LRVK mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes!

Jaunumi

Valsts kontroles viedoklis par Veselības ministrijas rīcību ar revīzijas ziņojuma projektu

Plašsaziņas līdzekļos plaši izskanējis Veselības ministrijas publiski paustais viedoklis par iespējamo iemeslu divu Rīgas Austrumu Klīniskās Universitātes slimnīcas valdes locekļu iesniegtajiem atlūgumiem – Valsts kontroles revīzijā konstatētie pārkāpumi. (vairāk…)

Baltijas valstu augstāko revīzijas iestāžu pārstāvji diskutē par “Rail Baltica”

Šā gada 26. un 27. janvārī Valsts kontroles pārstāvji piedalījās Tallinā notikušajā Baltijas valstu augstāko revīzijas iestāžu sanāksmē, kur diskutēja par projekta “Rail Baltica” aktualitātēm un riskiem. Sanāksmes dalībnieki iepazinās ar Lielbritānijas, Nīderlandes un citu valstu pieredzi revīziju veikšanā dzelzceļa nozarē. (vairāk…)

Kā pilnveidot ambulatoro veselības aprūpi Latvijā?

Valsts kontrole ir pabeigusi revīziju, kurā pētīja, vai ambulatoro veselības aprūpi Latvijā ir iespējams pilnveidot. Revīzijā vērtējām ģimenes ārstu gatavību savā praksē sniegt iespējami daudz pakalpojumu, vai ir sasniegtas plānotās ieceres profilakses jomā, vai ģimenes ārstu prakses ir pieejamas arī tālākajos Latvijas reģionos, kā arī, vai, pērkot ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumus, VM ir rīkojusies racionāli. (vairāk…)

Latvijā piemērojamos starptautiskos publiskā sektora revīzijas standartus noteiks valsts kontrolieris

Latvijas Republikas Saeima 2016.gada 15.decembrī apstiprināja grozījumus Zvērinātu revidentu likumā. Grozījumi likumā paredz Latvijas Augstākās revīzijas iestādes vadītāja – valsts kontroliera – kompetenci noteikt Latvijā piemērojamos publiskā sektora revīzijas standartus. (vairāk…)

Saeima valsts kontroliera amatā atkārtoti ievēl Elitu Krūmiņu

Kā informē Saeimas Preses dienests, deputāti ceturtdien, 19.janvārī, valsts kontroliera amatā atkārtoti ievēlēja līdzšinējo Valsts kontroles vadītāju Elitu Krūmiņu. E.Krūmiņas kandidatūru atbalstīja 85 deputāti, bet pret nebalsoja neviens. (vairāk…)

Vai ES struktūrfondu ieguldījums izglītības jomā Latvijā attaisnosies?

Valsts kontrole paralēli vēl 12 Eiropas Savienības (ES) valstu augstāko revīzijas iestāžu veiktajām revīzijām ir noslēgusi ES struktūrfondu ieguldījuma izvērtējumu “Eiropa 2020” stratēģijas mērķu sasniegšanai izglītības jomā. (vairāk…)

Valsts kontroliere Elita Krūmiņa raidījumā 1:1

20.decembrī Valsts kontroliere piedalījās LTV raidījumā “Viens pret vienu”, kurā stāstīja par līdz šim paveikto, aktuālajām revīzijām un nākotnē ieplānoto. Raidījumu varat noskatīties Latvijas Sabiedrisko mediju interneta platformā.

1pret1

PAS “Daugavpils siltumtīkli”, pārkāpjot iepirkuma regulējumu, rada šaubas par siltumenerģijas tarifa stabilitāti ilgtermiņā

Valsts kontrole ir pabeigusi revīziju ”Pašvaldības akciju sabiedrības “Daugavpils siltumtīkli” darbības atbilstība plānotajiem mērķiem un normatīvo aktu prasībām”. Revīzijā siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifa noteikšanā neatbilstības nav konstatētas, taču nav arī gūta pārliecība par siltumenerģijas tarifa stabilitātes saglabāšanu ilgtermiņā. (vairāk…)

Valsts kontroles eksperti uzstājas starptautiskā konferencē

Valsts kontroles Revīziju rezultātu analīzes un pilnveidošanas procesu vadītāja Lelde Dimante piedalījās gadskārtējā starptautiskā konferencē “Revīzija, nodokļi un grāmatvedība 2016”, kur uzstājās ar referātu “Valsts kontroles identificētie izaicinājumi pašvaldību darba pilnveidošanai”. (vairāk…)

Rīgā notiks ES Austrumu partnerības Augstāko revīzijas iestāžu forums

14.decembrī oficiālo 2 dienu vizīti Valsts kontrolē uzsāks Ukrainas, Moldovas, Gruzijas un Zviedrijas Augstāko revīzijas iestāžu vadītāji un pārstāvji. Vizītes laikā viesiem paredzēts tikties arī ar Valsts prezidentu un ārlietu ministru, kā arī piedalīties Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēdē.  (vairāk…)