UZMANĪBU Jūs lietojat vecu Internet Explorer pārlūku, līdz ar ko nebūs iespējams izmantot visas mājaslapas tehniskās iespējas!

Jaunumi

Valsts kontrole aicina būt atbildīgiem un vienam otru atbalstīt

Mūsu valsts šobrīd saskaras ar nebijušu izaicinājumu – krīzes vadību situācijā ar daudziem nezināmajiem. Esam arī laika trūkumā, kas nozīmē lēmumu pieņemšanu, balstoties uz, iespējams, nepilnīgu informāciju. Līdzīgi kā pārējām pasaules valstīm mums nav arī pieredzes šādu situāciju novēršanā, bet pieredze ir tā, kas parasti palīdz pieņemt pareizākos lēmumus. (vairāk…)

Veselības ministrijai un ģimenes ārstiem pacienta intereses jāliek pirmajā vietā

Divu gadu laikā, kopš klajā nāca Valsts kontroles revīzijas ziņojums par ambulatorās veselības aprūpes efektivitāti, nav izdevies ieviest nevienu no ieteikumiem, lai ģimenes ārstu loma veselības aprūpē daudz vairāk atbilstu pacienta interesēm un uzlabotos šo ārstu pieejamība. (vairāk…)

Satiksmes ministrija nebija gatava tik vērienīga projekta kā Rail Baltica īstenošanai

Meklējot Rail Baltica projekta kavēšanās un sadārdzinājuma iemeslus, Valsts kontrole ir konstatējusi, ka tā sekmīgai realizācijai trūkst tādu elementāru projekta vadības priekšnosacījumu kā risku vadība, Latvijas puses projekta vadītāja – SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas”  stratēģijas izstrāde, par projektu atbildīgo Satiksmes ministrijas amatpersonu nozīmēšana un pienākumu noteikšana. (vairāk…)

Ēku drošums – vai darām pietiekami?

Kā radusies situācija, ka tūkstošiem Latvijas iedzīvotāju dzīvo veselībai un pat dzīvībai bīstamos pašvaldību apsaimniekotos namos? Kā to risināt un ko darīt dzīvokļu īpašniekiem? Saruna ar Valsts kontroles padomes locekli Edgaru Korčaginu un revīzijas “smadzenēm” Aleksandru Bērziņu (vairāk…)

Valsts kontrole: lai glābtu dzīvokļu namus jāmaina gan valsts, gan īpašnieku attieksme

Tūkstošiem Latvijas iedzīvotāju dzīvo savos vai īrētos dzīvokļos pašvaldību apsaimniekotos daudzdzīvokļu namos, no kuriem daudzi ir veselībai un dzīvībai bīstami. Valsts kontrole secinājusi, ka kopš denacionalizācijas efektīva pieeja mājokļu drošībai valstī faktiski neeksistē. Liela daļa Latvijas dzīvojamā fonda degradējas pat līdz grausta stāvoklim. (vairāk…)

Video tiešraide: preses konference par pašvaldību dzīvojamā fonda atbilstību ēku drošuma prasībām

Tūkstošiem Latvijas iedzīvotāju dzīvo savos vai īrētos dzīvokļos pašvaldību apsaimniekotos daudzdzīvokļu namos, no kuriem daudzi ir veselībai un dzīvībai bīstami. Rīt, 14.janvārī Valsts kontrole publiskos likumības un lietderības revīzijas ziņojumu “Vai tiek izpildīti priekšnoteikumi pašvaldību pārvaldīšanā un kontrolē esošu ekspluatācijā pieņemtu ēku atbilstībai drošuma prasībām?”. Par to, kā kopš denacionalizācijas darbojusies mājokļu politika un kas šajā jomā darāms turpmāk, informēsim rītdien Valsts kontroles rīkotajā preses konferencē. (vairāk…)

Valsts kontrole uzsāk podkāsta sarunas #AIZ KADRA

Pirmā saruna par valsts robežas joslas ierīkošanu un uzturēšanu

Valsts kontrole uzsāk jaunu komunikācijas žanru – podkāstu. Lielākoties tās būs pārdomas pēc revīzijām jeb sarunas aiz kadra par revīzijās konstatēto plašākā kontekstā, pievēršoties cēloņsakarībām un analizējot iemeslus, kādēļ valsts nauda un manta nereti tiek izlietota neatbilstoši mērķiem vai pat pretlikumīgi. Bet ne tikai, jo runāsim arī par citām tēmām: par likumdošanu, budžetu, Latvijas attīstības plāniem un to īstenošanu, kā arī piedāvāsim sarunas ar mūsu ekspertiem par visplašāko tēmu loku. (vairāk…)

Latvijas – Krievijas robežas būvdarbos Valsts kontrole atklāj visaptverošus pārkāpumus

Ierīkojot Latvijas un Krievijas valsts robežas joslu, vismaz 7,14 miljoni eiro valsts budžeta līdzekļu un mantas izlietoti prettiesiski. Pie šāda secinājuma pēc revīzijas nonākusi Valsts kontrole, atklājot normatīvo aktu pārkāpumus, tostarp nelikumīgi veiktas apjomīgas novirzes no apstiprinātā būvprojekta. (vairāk…)

Iekšējās robežas sakārtošanā maksāts par nepadarītiem un neizdarāmiem darbiem

Latvijas – Igaunijas un Latvijas – Lietuvas robežas joslas uzturēšanā vismaz miljons eiro budžeta līdzekļu un mantas izlietoti prettiesiski. Pie šāda secinājuma nonākusi Valsts kontrole, paralēli valsts ārējās robežas joslas būvdarbu revīzijai vērtējot arī Latvijas – Igaunijas un Latvijas – Lietuvas robežas joslas uzturēšanas izmaksas. (vairāk…)

Rail Baltica projekta īstenošana ir jāuzlabo, lai novērstu projekta izmaksu un laika grafika pārsniegšanas risku

TALLINA – RĪGA – VIĻŅA, 2020. gada 7. janvārī – Igaunijas, Latvijas un Lietuvas augstākās revīzijas iestādes ir pabeigušas apvienoto revīziju, kurā tika secināts, ka ir noteikti pienākumi un atbildība, kā arī izstrādātas procedūras Rail Baltica projekta vadībai. Tomēr nepilnības projekta vadībā rada risku, ka projekts pārsniegs apstiprināto budžetu un ieviešanas laika grafiku. (vairāk…)