UZMANĪBU Jūs lietojat vecu Internet Explorer pārlūku, līdz ar ko nebūs iespējams izmantot visas mājaslapas tehniskās iespējas!

Jaunumi

Valsts kontrolē viesojas Valsts prezidents Egils Levits

Valsts attīstības izdevumi un valsts budžeta veidošanas process, amatpersonu atbildības vērtēšana un ar to saistīto tiesību normu kvalitātes uzlabošana bija galvenās sarunas tēmas, šodien valsts kontrolierei un Valsts kontroles padomei tiekoties ar Valsts prezidentu Egilu Levitu. (vairāk…)

Kriminālsodu izcietušo atgriešanās cietumā joprojām reālāka nekā atgriešanās sabiedrībā

Pirms desmit gadiem Latvijā tika ieviesta jauna – progresīvāka – pieeja kriminālsodītu personu atgriešanai sabiedrībā. Diemžēl pagaidām sistēma strādā tukšgaitā, jo gaidīto rezultātu nav. Tā pēc revīzijas par notiesāto personu resocializācijas pasākumu efektivitāti secina Valsts kontrole. (vairāk…)

Valsts kontrole: saimniekošana Garkalnes novadā pēc principa bagāts dara kā grib …

Garkalnes novadā, kurš ar 1460 eiro (2018) ieņēmumiem uz vienu iedzīvotāju ir bagātākais starp Latvijas pašvaldībām, iedzīvotāju nodokļu nauda tiek tērēta bez pamatojuma un pat izšķērdīgi. Šādu nesaimniecisku ainu pēc veiktās revīzijas, kuras cēloņi lielā mērā saistās ar trūkumiem novada pārvaldības jautājumos, atklāja Valsts kontrole. (vairāk…)

Ministriju bezdarbība var novest pie Valsts kontroles atteikuma sniegt atzinumu par valsts 2019. saimnieciskā gada pārskatu

Nepareizi uzskaitīti vai vispār neuzskaitīti valsts un pašvaldību īpašumi vismaz 1,7 miljardu eiro apmērā, tajā skaitā – kūdras purvi, smilts un grants atradnes, kas vienlaikus tiek izstrādāti, kādam no tā gūstot peļņu. (vairāk…)

Prioritātēm piešķirtā budžeta nauda aizplūst citām vajadzībām

Ikgadējā revīzijā par valsts saimnieciskā gada pārskata pareizību Valsts kontrole konstatējusi nepieļaujamas tendences valsts attīstības izdevumu plānošanā, izlietošanā un uzraudzībā. (vairāk…)

Pašvaldību deputātu atlīdzības jomā joprojām tiek pārkāpts likums

Pašvaldību deputātu atlīdzības jautājuma tiesiskā regulējuma sakārtošana joprojām nav uzsākta. Valsts kontroles veiktajā saimnieciskā gada pārskata revīzijā faktiski konstatēta tāda pati situācija, kāda tā bija pirms gada. (vairāk…)

Juceklis pašvaldību iestāžu uzskaitē un pārvaldes uzdevumu nodošanā komersantiem

Informācija par pašvaldību institūcijām, iestādēm un kapitālsabiedrībām atrodama dažādos publiskajos avotos, tomēr tā ir atšķirīga un nereti pat maldinoša. Atšķirīga likumu prasību izpratne no dažādām pašvaldībām vērojama arī tad, kad tās kādu no savām funkcijām uzdod īstenot komersantiem. (vairāk…)

Valsts kontrole no Valsts kases sagaida vairāk kā tikai “grāmatvedisku” pieeju iestāžu pārskatu sagatavošanā

Latvija ir vienīgā no Baltijas valstīm, kurā valsts grāmatvedības uzskaite tiek kārtota decentralizēti – neizmantojot iespēju ietaupīt budžeta līdzekļus. Finanšu uzskaites standartizācijas un grāmatvedības centralizācijas projektu ieviešana faktiski ir apstājusies. (vairāk…)

VID jākļūst iedzīvotājiem draudzīgākam

Pērn gandrīz 70,5 tūkstoši nodokļu maksātāju savlaicīgi nesaņēma iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumus tādēļ, ka Valsts ieņēmumu dienests (VID) neizmanto tā rīcībā esošo informāciju. (vairāk…)

Valsts kontrole: jāzina jaunu nodokļu parādu rašanās cēloņi un jāuzlabo nodokļu administrācijas IT pārvaldība

Valsts ieņēmumu dienests (VID) arvien nav novērsis trūkumus informācijas sistēmu (IS) drošības pārvaldībā, uz ko Valsts kontrole norādīja jau 2015. gadā. Valsts kontroles ieskatā tas apdraud VID rīcībā esošo datu drošību. (vairāk…)