UZMANĪBU Jūs lietojat vecu Internet Explorer pārlūku, līdz ar ko nebūs iespējams izmantot visas mājaslapas tehniskās iespējas!

Jaunumi

Jāstiprina Latvijas valsts budžeta procesa kvalitāte

Valsts budžeta plānošanā jāizmanto labākā zināmā prakse un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) vadlīnijas, jāveicina domāšana ilgtermiņā un jāstiprina komandas darbs, kur katrs atbildīgais zina savus pienākumus un uzņemas atbildību par paveiktā kvalitāti. (vairāk…)

Valsts kontrole pastāvīgi palielinās sistēmisko revīziju īpatsvaru

Valsts kontrole 2018. gadā turpinās palielināt lietderības un atbilstības revīziju īpatsvaru, veicot sistēmiskas pārbaudes sabiedrības labklājībai un valsts attīstībai svarīgās nozarēs. (vairāk…)

Valsts kontrole iezīmē “ceļa karti” nākamajiem četriem gadiem

Valsts kontroles mērķis ir joprojām būt pamanāmam un efektīvam sabiedrības interešu pārstāvim, kas stiprina labu publiskā sektora pārvaldību un veicina sabiedrības labklājību. To var sasniegt, strādājot ekonomiski, produktīvi, efektīvi un ilgtspējīgi. (vairāk…)

Atbildīgajām institūcijām mērķtiecīgāk jāmazina ceļu satiksmē bojāgājušo skaits

Valsts kontrole pēc revīzijas ceļu satiksmes drošības jomā ir sniegusi ieteikumus Satiksmes ministrijai un Iekšlietu ministrijai, lai straujāk samazinātu negadījumos bojāgājušo un smagi cietušo cilvēku skaitu. (vairāk…)

“Rīgas mežu” darbība kokrūpniecībā samazina finansējumu tiešajiem uzdevumiem

Iesaistoties zāģmateriālu ražošanā, Rīgas domes kapitālsabiedrība “Rīgas meži” nodarbojas ar nepamatotu un konkurenci kropļojošu uzņēmējdarbību. Tā neatbilst ne uzņēmuma dibināšanas mērķim, ne pašvaldības vēlāk deleģētajiem uzdevumiem un tādejādi neatbilst arī sabiedrības interesēm. (vairāk…)

Valsts kontrole: trūkumi augstākās izglītības finansēšanas sistēmā raisa bažas arī par studiju kvalitāti

Sabiedrība nevar būt pārliecināta, ka Latvijas augstākās izglītības sistēma virzās uz izcilību, jo tās attīstībai valstī nav noteikti pietiekami ambiciozi mērķi. To secinājusi Valsts kontrole, veicot augstākās izglītības finansēšanas sistēmas auditu. (vairāk…)

Austrumu partnerības un ES kandidātvalstu augstāko revīzijas iestāžu foruma dalībnieki tiekas ar Valsts prezidentu

Šonedēļ Rīgā notiekošā ES Austrumu partnerības un ES kandidātvalstu augstāko revīzijas iestāžu foruma dalībnieki trešdien, 13. decembrī, tikās ar Valsts prezidentu Raimondu Vējoni, kā arī iepazinās ar Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas darbu. (vairāk…)

Valsts kontrole rosina veidot racionālas pašvaldības

Šodien, 13. decembrī, Saeimas Publisko iepirkumu un revīzijas komisijā Valsts kontrole prezentēja priekšlikumus diskusijai par racionālu pašvaldību darbību un attīstību, kas vērsta uz iedzīvotāju vajadzībām. Diskusiju dokumentā apkopotas pēdējos piecos gados pašvaldību revīzijās gūtās atziņas un praksē balstīti secinājumi problēmu novēršanai. (vairāk…)

Serbijas ARI speciālisti apgūst Valsts kontroles praksi kvalitātes kontrolē

No 2017. gada 11. līdz 15.decembrim Twinning Light projekta ietvaros Valsts kontrolē viesojas Serbijas augstākās revīzijas iestādes vadība un speciālisti, lai praksē iepazītos ar Latvijas Republikas Valsts kontroles revīziju kvalitātes kontroles un kvalitātes nodrošināšanas procesiem. (vairāk…)

Valsts kontroliere piedalās Kontaktu komitejas sanāksmē

2017. gada 12.–13. oktobrī valsts kontroliere Elita Krūmiņa piedalījās Eiropas Savienības dalībvalstu augstāko revīzijas iestāžu un Eiropas Revīzijas palātas vadības Kontaktu komitejas sanāksmē. (vairāk…)