Sākumlapa » Par Latvijas Republikas 2019.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem

Par Latvijas Republikas 2019.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem

  • Revīzijas un metodoloģijas departaments
  • Publiskā sektora finanses;
  • Finanšu