Personāla politika

Valsts kontroles kolektīvs

 

Valsts kontroles cilvēkresursu ceļa karti veido Valsts kontroles darbības stratēģijā noteiktā  prioritāte: “Valsts kontrole ir augsta līmeņa darbinieku pirmās izvēles darba vieta (Employer of Choice) ar iesaistītu komandu, kura ir orientēta uz rezultātu, nevis procesu”.

 

Mēs apzināmies, ka sasniegumus un darba rezultātus veicina pozitīva un profesionāla darba attiecību kultūra. Mums ir svarīgi veidot darba vidi kopā ar cilvēkiem, kuru vērtības saskan ar iestādes vērtībām. Valsts kontroles vērtību izpratne ir:

  • darbinieki un viņu ieguldītais laiks darbā, idejās, priekšlikumos un rezultātos;
  • katra indivīda stipro un attīstāmo īpašību unikālais salikums;
  • apziņa, ka darba procesā var izmantot savas zināšanas un prasmes un ka izaugsmes iespējas revīzijas darbā ir neierobežotas.

 

Tāpēc esam gatavi nodrošināt savu kā iestādes ilgtspēju, piesaistot un apmācot perspektīvu personālu un veidojot augstas kvalifikācijas darbinieku komandu, kā arī attīstīties, uzņemoties veikt arvien sarežģītākas revīzijas sabiedrībai būtiskās jomās, sniedzot lielāku vērtību valsts pārvaldei un palielinot Valsts kontroles nozīmi un ietekmi starptautisko augstāko revīzijas iestāžu vidū. 

  
Vairāk par personāla piesaistes, attīstības un motivācijas principiem lasāms Valsts kontroles personāla politikā.

Privātuma atruna kandidātiem.