Filtri

Nosaukums

Nozare

Veids

Nosaukums:

Tiesu ekspertīžu institūta reformas īstenošanas izvērtējums

Nozares: Iekšlietas

Veids: Apvienotā (atbilstības / lietderības)

Nosaukums:

Vai Finanšu ministrija un VAS “Valsts nekustamie īpašumi” plāno un īsteno mērķtiecīgu un efektīvu valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanu?

Šobrīd norit revīzijas plānošanas posms. Tā ietvaros tiek vērtēti VAS “Valsts nekustamie īpašumi” darbības virzieni, t.i., nekustamo īpašumu pārvaldība, kas ietver gan nekustamo īpašumu iznomāšanu, gan apsaimniekošanu, gan uzturēšanu u.c., nekustamo īpašumu attīstības vadība, kas ietver dažādu nekustamo īpašumu attīstības projektu īstenošanu. Revīzijas ietvaros tiks vērtēts arī jautājums par VAS “Valsts nekustamie īpašumi” pārvaldību, ko nodrošina Finanšu ministrija.

Nozares: Publiskā sektora finanses

Veids: Lietderības

Nosaukums:

Par Satiksmes ministrijas 2022.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Nozares: Publiskā sektora finanses; Transports un sakari

Veids: Finanšu

Nosaukums:

Par Ekonomikas ministrijas 2022.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Nozares: Publiskā sektora finanses; Ekonomika

Veids: Finanšu

Nosaukums:

Par Finanšu ministrijas 2022. gada pārskata sagatavošanas pareizību

Nozares: Publiskā sektora finanses

Veids: Finanšu

Nosaukums:

Par Zemkopības ministrijas 2022. gada pārskata sagatavošanas pareizību

Nozares: Publiskā sektora finanses; Lauksaimniecība, zivsaimniecība un mežsaimniecība

Veids: Finanšu

Nosaukums:

Par Kultūras ministrijas 2022. gada pārskata sagatavošanas pareizību

Nozares: Publiskā sektora finanses; Kultūra

Veids: Finanšu

Nosaukums:

Par Izglītības un zinātnes ministrijas 2022. gada pārskata sagatavošanas pareizību

Nozares: Publiskā sektora finanses; Izglītība, zinātne un sports

Veids: Finanšu

Nosaukums:

Par Aizsardzības ministrijas 2022. gada pārskata sagatavošanas pareizību

Nozares: Publiskā sektora finanses; Aizsardzība

Veids: Finanšu

Nosaukums:

Par Veselības ministrijas 2022. gada pārskata sagatavošanas pareizību

Nozares: Publiskā sektora finanses; Veselības aprūpe

Veids: Finanšu

Nosaukums:

Par Centrālās vēlēšanu komisijas 2021.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Nozares: Neatkarīgās un citas institūcijas

Veids: Finanšu

Nosaukums:

Par Labklājības ministrijas 2022. gada pārskata sagatavošanas pareizību

Nozares: Publiskā sektora finanses; Labklājība

Veids: Finanšu