Filtri

Nosaukums

Nozare

Veids

Nosaukums:

Vai uzņēmējdarbības inovāciju politikas plānošana un īstenošana ir efektīva un veicina uzņēmumu produktivitātes un konkurētspējas pieaugumu?

Revīzijas mērķis ir gūt pārliecību, vai Latvijā tiek nodrošināta efektīva un normatīvajiem aktiem atbilstoša inovāciju politikas uzņēmējdarbībā izstrāde un īstenošana, tai skaitā, vai Ekonomikas ministrija un Izglītības un zinātnes ministrija īsteno saskaņotu un efektīvu starpinstitūciju sadarbību sekmīgai politikas mērķu un rezultātu sasniegšanai, kā arī, vai finansējums pētniecībai un inovāciju politikas īstenošanai izlietots efektīvi.

Nozares: Izglītība, zinātne un sports; Ekonomika

Veids: Lietderības

Nosaukums:

Par Sabiedrības integrācijas fonda 2022.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Nozares: Publiskā sektora finanses

Veids: Finanšu

Nosaukums:

Par resora Ministru kabinets 2022.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Nozares: Neatkarīgās un citas institūcijas; Publiskā sektora finanses

Veids: Finanšu

Nosaukums:

Par Pārresoru koordinācijas centra 2022.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Nozares: Neatkarīgās un citas institūcijas; Publiskā sektora finanses

Veids: Finanšu

Nosaukums:

Par Latvijas Republikas Tiesībsarga biroja 2022. gada pārskata sagatavošanas pareizību

Nozares: Neatkarīgās un citas institūcijas; Publiskā sektora finanses

Veids: Finanšu

Nosaukums:

Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2022.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Nozares: Publiskā sektora finanses; Vides aizsardzība

Veids: Finanšu

Nosaukums:

Par Latvijas Republikas 2022.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem

Nozares: Publiskā sektora finanses

Veids: Finanšu

Nosaukums:

Par Ekonomikas ministrijas 2022.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Nozares: Publiskā sektora finanses; Ekonomika

Veids: Finanšu

Nosaukums:

Par Valsts prezidenta kancelejas 2022. gada pārskata sagatavošanas pareizību

Nozares: Neatkarīgās un citas institūcijas; Publiskā sektora finanses

Veids: Finanšu

Nosaukums:

Par Satiksmes ministrijas 2022.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Nozares: Publiskā sektora finanses; Transports un sakari

Veids: Finanšu

Nosaukums:

Par Iekšlietu ministrijas 2022. gada pārskata sagatavošanas pareizību

Nozares: Publiskā sektora finanses; Iekšlietas

Veids: Finanšu

Nosaukums:

Par Tieslietu ministrijas 2022. gada pārskata sagatavošanas pareizību

Nozares: Publiskā sektora finanses; Tieslietas

Veids: Finanšu