Filtri

Nosaukums

Nozare

Veids

Nosaukums:

Vai Veselības ministrijas pasākumi prioritārajās veselības jomās nodrošina pacientu vajadzībām atbilstošu veselības aprūpi?

Revīzijas mērķis ir novērtēt, vai Veselības ministrijas īstenotā politika onkoloģijas jomā ir efektīva, ilgtspējīga un mērķtiecīga. Revīzijā tiks vērtēts, vai Latvijas iedzīvotājiem ir pieejami savlaicīgi un kvalitatīvi visu veselības aprūpes līmeņu pakalpojumi, veicinot gan sabiedrības veselības rādītāju uzlabošanos, gan lietderīgu veselības aprūpes resursu izlietošanu onkoloģijas jomā.

Nozares: Veselības aprūpe

Veids: Lietderības

Nosaukums:

Par Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2021.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Nozares: Kultūra

Veids: Finanšu

Nosaukums:

Par Satversmes tiesas 2021.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Nozares: Neatkarīgās un citas institūcijas

Veids: Finanšu

Nosaukums:

Par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2021.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Nozares: Neatkarīgās un citas institūcijas

Veids: Finanšu

Nosaukums:

Par Augstākās tiesas 2021.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Nozares: Neatkarīgās un citas institūcijas

Veids: Finanšu

Nosaukums:

Par Latvijas Republikas Prokuratūras 2021.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Nozares: Neatkarīgās un citas institūcijas

Veids: Finanšu

Nosaukums:

Par Centrālās vēlēšanu komisijas 2021.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Nozares: Neatkarīgās un citas institūcijas

Veids: Finanšu

Nosaukums:

Par Sabiedrības integrācijas fonda 2021. gada pārskata sagatavošanas pareizību

Nozares: Publiskā sektora finanses

Veids: Finanšu

Nosaukums:

Vai Finanšu ministrija un VAS “Valsts nekustamie īpašumi” plāno un īsteno mērķtiecīgu un efektīvu valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanu?

Šobrīd norit revīzijas plānošanas posms. Tā ietvaros tiek vērtēti VAS “Valsts nekustamie īpašumi” darbības virzieni, t.i., nekustamo īpašumu pārvaldība, kas ietver gan nekustamo īpašumu iznomāšanu, gan apsaimniekošanu, gan uzturēšanu u.c., nekustamo īpašumu attīstības vadība, kas ietver dažādu nekustamo īpašumu attīstības projektu īstenošanu. Revīzijas ietvaros tiks vērtēts arī jautājums par VAS “Valsts nekustamie īpašumi” pārvaldību, ko nodrošina Finanšu ministrija.

Nozares: Publiskā sektora finanses

Veids: Lietderības

Nosaukums:

Vai Latvijā tiek nodrošināta efektīva un normatīvajiem aktiem atbilstoša inovāciju politikas uzņēmējdarbībā izstrāde un īstenošana?

Revīzijas mērķis ir gūt pārliecību, vai Latvijā tiek nodrošināta efektīva un normatīvajiem aktiem atbilstoša inovāciju politikas uzņēmējdarbībā izstrāde un īstenošana, tai skaitā, vai Ekonomikas ministrija un Izglītības un zinātnes ministrija īsteno saskaņotu un efektīvu starpinstitūciju sadarbību sekmīgai politikas mērķu un rezultātu sasniegšanai, kā arī, vai finansējums pētniecībai un inovāciju politikas īstenošanai izlietots efektīvi.

Nozares: Izglītība, zinātne un sports; Ekonomika

Veids: Apvienotā (atbilstības / lietderības)

Nosaukums:

Par resora Ministru kabinets 2021.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Nozares: Publiskā sektora finanses

Veids: Finanšu

Nosaukums:

Par Pārresoru koordinācijas centra 2021.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Nozares: Neatkarīgās un citas institūcijas; Publiskā sektora finanses

Veids: Finanšu