Budžeta paskaidrojums

 

Budžeta paskaidrojumā Valsts kontrole sniedz skaidrojumu par gadskārtējā valsts budžeta likumā apstiprinātajiem resursiem izdevumu segšanai un plānotajiem izdevumiem, to apjoma izmaiņām.

 

Paskaidrojumā norāda Valsts kontroles galvenos plānotos pasākumus, būtiskākos darbības rezultātus un rezultatīvos rādītājus, ieguldījumu apjomu plānoto mērķu sasniegšanai, informāciju par prioritārajiem pasākumiem un tiem papildus piešķirto finansējumu. Paskaidrojums par VK budžetu 2024.gadam.