Tāmes

 

Budžeta izpildes procesa nodrošināšanai Valsts kontrole atbilstoši apstiprinātajam gadskārtējam valsts budžetam sagatavo plānoto resursu un izdevumu tāmes un nodrošina to izpildi. Tāmes tiek publicētas Valsts kases tīmekļvietnē.

 

Valsts kontroles nomātās telpas

  1. Nekustamā īpašuma adrese: Skanstes iela 50, Rīga, LV-1013

  2. Kadastra numurs: 01000240314

  3. Platība: 3846,9 m2

  4. Lietošanas mērķis: nomas līgums/apsaimniekošanas – lietošanas līgums

  5. Iznomātājs: juridiska persona SIA “Skanstes City”, reģ. Nr. 40003388042 

  6. Nomas maksas apmērs: 7.20 EUR (neieskaitot PVN) mēnesī / 1m2; apsaimniekošanas maksa 2.73 EUR (neieskaitot PVN) mēnesī / 1m2

  7. Nomas līguma darbības termiņš: 12 gadi, līdz 2027.gadam

  8. Ēka atbilst Ēku energoefektivitātes likuma 4. pantā noteiktajām energoefektivitātes minimālajām prasībām