100 gadi KONTROLSPĒKA

Dzīvojam laikā, kad neatkarīgā un demokrātiskā Latvijā varam piedzīvot un svinēt virkni “simtgades”. Nākamgad simtgadnieku pulkam pievienosies arī Valsts kontrole. 

2023. gada 16. augustā Valsts kontroles likumam apritēs 100. Līdz ar šī likuma pieņemšanu Valsts kontrole no formālas de facto 1918. gada 2. decembrī dibinātas institūcijas kļuva par de iure neatkarīgu, koleģiālu Latvijas Republikas augstāko revīzijas iestādi.

Valsts kontrole ir viena no valsts Satversmē nostiprinātajām neatkarīgām valsts iestādēm. Satversmi kā Satversmes sapulces sekretārs parakstīja Roberts Ivanovs, kuru pēc tam apstiprināja valsts kontroliera amatā – kā pirmais valsts kontrolieris viņš nostrādāja 12 gadus. Viņa paraksts līdzās Jāņa Čakstes parakstam apstiprina mūsu Satversmes tekstu.