Starptautiskā sadarbība

 

Viens no Valsts kontroles stratēģiskajiem mērķiem ir – kļūt par starptautiski atzītu publiskā sektora revīziju kompetences centru.

 

Tas nozīmē, ka Valsts kontrolei ne tikai jākļūst pamanītai 195 citu pasaules augstāko revīzijas iestāžu vidū, bet jākļūst par viedokļa līderi un atbalsta sniedzēju publiskā sektora revīziju jomā, vienlaikus demonstrējot izcilību savā darbā arī starptautiskā līmenī.

 

Lai sasniegtu mērķi, Valsts kontrole strādā četros virzienos:

  • pretendē uz / ieņem vēlētus amatus augstāko revīzijas iestāžu starptautiskās organizācijas INTOSAI un tās reģionālās organizācijas EUROSAI vadības struktūrās, darbojas Eiropas Savienības dalībvalstu augstāko revīzijas iestāžu un Eiropas Revīzijas palātas sadarbības platformā Kontaktu komitejākā arī darbojas kā starptautisku organizāciju revidents
  • nodrošina dalību un sniedz profesionālu ieguldījumu INTOSAI un EUROSAI starptautiskajās darba grupās;
  • sniedz attīstības un cita veida atbalstu citu valstu augstākajām revīzijas iestādēm un piedāvā pakalpojumus starptautiskajā konsultantu tirgū kā profesionāls, augsti kvalificēts un pieredzes bagāts konsultants publiskā sektora revīziju jomā, kā arī
  • publisko savu viedokli starptautiskos pasākumos un medijos.