Sertificētās personas

 

 

Sertifikāts finanšu revīziju veikšanai

Sertifikāta Nr.

Sertificētās personas uzvārds, vārds 

Sertifikāta piešķiršanas datums 

1.

Andruce Elita

13.02.2020.

2.

Bādere Ilze

13.02.2020.

3.

Feldmane Aija

13.02.2020.

4.

Freidenfelde-Purgaile Linda

13.02.2020.

5.

Grauduma Anda

13.02.2020.

6.

Jaunroze Aelita

13.02.2020.

7.

Jaunzeme Agnese

13.02.2020.

8.

Kalniņš Uldis

13.02.2020.

9.

Krūmiņa Guna

13.02.2020.

10.

Mihailova Nataļja

13.02.2020.

11.

Ozoliņa Iveta

13.02.2020.

12.

Pīpiķe Ieva

13.02.2020.

13.

Reine Larisa

13.02.2020.

14.

Skalbiņa Kaiva

13.02.2020.

15.

Vēveris Juris

13.02.2020.

16.

Zunde Sandra

13.02.2020.

17.

Žunna Diāna

13.02.2020.

35.

Alksne Vineta

12.08.2020.

36.

Anspoka Ilze

12.08.2020.

37.

Baltusa Sarmīte

12.08.2020.

38.

Batalova Sandra

12.08.2020.

39.

Bite Līga

12.08.2020.

40.

Buivide Olga

12.08.2020.

41.

Dmitrijeva Vineta

12.08.2020.

42.

Jansone Ilze

12.08.2020.

43.

Kļava Linda

12.08.2020.

44.

Laščenko Jeļena

12.08.2020.

45.

Lielkalns Jānis

12.08.2020.

46.

Orlova Ludmila

12.08.2020.

47.

Rancāne Ineta

12.08.2020.

48.

Rulle Zanda

12.08.2020.

49.

Salenieks Jānis

12.08.2020.

50.

Spure Elīna

12.08.2020.

51.

Šņepste Vineta

12.08.2020.

52.

Veismane Žanete

12.08.2020.

53.

Burkāne Iveta

12.08.2020.

54.

Vilka Inga

12.08.2020.

........................................................................................................................................................................................................................................................


Sertifikāts lietderības revīziju veikšanai

Sertifikāta Nr.

Sertificētās personas uzvārds, vārds 

Sertifikāta piešķiršanas datums 

18.

Andruce Elita

13.02.2020.

19.

Baha Daina

13.02.2020.

20.

Erdmanis Oskars

13.02.2020.

21.

Feldmane Aija

13.02.2020.

22.

Freidenfelde-Purgaile Linda

13.02.2020.

23.

Jaunroze Aelita

13.02.2020.

24.

Jaunzeme Agnese

13.02.2020.

25.

Kalniņa-Junga Ingrīda

13.02.2020.

26.

Kalniņš Uldis

13.02.2020.

27.

Lielkalns Jānis

13.02.2020.

28.

Mihailova Nataļja

13.02.2020.

29.

Ozoliņa Iveta

13.02.2020.

30.

Pīpiķe Ieva

13.02.2020.

31.

Pūre Līga

13.02.2020 (apturēta darbība)

32.

Skalbiņa Kaiva

13.02.2020.

33.

Vilmanis Mārtiņš

13.02.2020.

34.

Zunde Sandra

13.02.2020.

55.

Burkāne Iveta

12.08.2020.

56.

Vilka Inga

12.08.2020.