1992. GADS

Austris Kalniņš

Pēc Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas Valsts kontrole kā iestāde tika nodibināta un uzsāka darbu tikai 1992. gada augustā. Galvenais valsts kontrolieris bija Austris Kalniņš, un vēl bija seši valsts kontrolieri. Taču nepastāvēja koleģiāla institūcija, kāda tagad ir Valsts kontroles padomei; nebija revīziju departamentu. Valsts kontrole bija pakļauta Augstākai Padomei (AP), tiesīga iesniegt AP priekšlikumus par attiecīgā likuma vai normatīvā akta pilnveidošanu, ja revīziju gaitā tika konstatēts, ka likums vai normatīvais akts nespēj regulēt tiesiskās attiecības.

 

Iepazīsties ar materiālu:

Apskatīties pilnizmēra materiālu jaunā logā (spiest šeit)

Atpakaļ