2021. GADS

Pirmais ziņojums no Saeimas tribīnes

2021. gada 28. oktobrī valsts kontrolieris Rolands Irklis pirmo reizi kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas ziņoja Saeimai par paveikto un nākotnes prioritātēm, tā iedibinot jaunu tradīciju.

 

“Iespēja uzstāties ar ziņojumu Saeimai ir ļoti būtisks parlamenta un Valsts kontroles sadarbības elements, kas nākotnē ļaus pilnveidot Valsts kontroles sadarbību ar likumdevēju, vairos savstarpējo izpratni par prioritātēm un stiprinās Valsts kontroles revīzijās sniegto ieteikumu ietekmi,” norādīja valsts kontrolieris Rolands Irklis. Viņš arī norādīja, ka “šāda augstāko revīzijas iestāžu prakse pastāv lielā daļā valstu, piemēram, Igaunijā, Lietuvā, Īrijā un Itālijā. Šī ir papildu iespēja caurskatāmā un atklātā veidā par augstākās revīzijas iestādes paveikto un prioritātēm informēt un arī iesaistīt pēc iespējas plašāku sabiedrību.”

 

Valsts kontrolieris vērsās pie Saeimas, akcentējot būtiskāko no revīziju darbā paveiktā un iezīmējot nozīmīgākos izaicinājumus dažādās valsts pārvaldes jomās, kurās, veicot revīzijas, Valsts kontrole konstatējusi nepieciešamību pēc būtiskiem uzlabojumiem. Tāda ir sociālā joma, kurā, neskatoties uz atvēlētajiem budžeta līdzekļiem un lielu skaitu iesaistīto institūciju, joprojām nevaram rast efektīvus risinājumus bērnu tiesību aizsardzībā, atbalstā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un nabadzības mazināšanā. Tāda joma ir kapitālsabiedrību pārvaldība, kur vairākās revīzijās konstatētais rosina domāt par nepieciešamajiem regulējuma pilnveidojumiem nākotnē. Veiktās revīzijas informācijas tehnoloģiju jomā aktualizēja jautājumu par sekmīgu un mērķtiecīgu valsts pārvaldē uzkrāto datu izmantošanu lēmumu pieņemšanai. Tikpat aktuāli bija runāt par izaicinājumiem izglītības un vides ilgtspējas jomā. Tā laika kontekstā bija būtiski runāt arī par revīzijām, kuras veiktas, vērtējot Covid-19 krīzes apkarošanas tēriņu atbilstību.

 

Iepazīsties ar materiālu:

Valsts kontrolieris Rolands Irklis. 2022. gada 2. jūnija Saeimas sēde. Latvijas Republikas Saeima (fotogrāfs Juris Vīgulis).

Apskatīties pilnizmēra materiālu jaunā logā (spiest šeit)

Atpakaļ