Pasniegti Valsts kontroles Atzinības raksti

16.08.2019.

Atzīmējot Valsts kontroles 96. gadadienu, pasniegti Valsts kontroles Atzinības raksti sadarbības partneriem, kuru atsaucība un profesionalitāte 2018. gadā būtiski palīdzējusi Valsts kontroles darbā. Valsts kontroles Atzinības rakstus saņēma Rīgas Stradiņa universitātes Prof. Dr. sc.soc. Anda Rožukalne un apvienība “Pilsēta cilvēkiem”.

Andai Rožukalnei Atzinības raksts piešķirts ar būtisku un profesionālu ieguldījumu revīziju ziņojuma “Vai sabiedriskā pasūtījuma plānošana un īstenošana ir organizēta mērķtiecīgi?” analītisko sadaļu izstrādē, sniedzot izpratni par sabiedriskā pasūtījuma definīcijas teorētiskajiem aspektiem, sabiedriskā pasūtījuma īstenošanas pieejas labo praksi un ārvalstu pieredzi.

Apvienībai “Pilsēta cilvēkiem” Atzinības raksts piešķirts par mērķtiecīgu, atbildīgu un profesionālu sadarbību ar Valsts kontroli revīziju laikā, paaugstinot revīzijas efektivitāti un ietekmi – pierādījumu gūšanas posmā atbalstot Valsts kontroli revīzijas pierādījumu izvērtēšanā, kā arī par aktīvu un profesionālu Valsts kontroles revīziju rezultātu popularizēšanu un skaidrošanu publiskajā telpā.

Par radošu pieeju un nozīmīgu ieguldījumu Valsts kontroles darbā Atzinības rakstu saņēma valsts revidente Eva Vorona.

Uzziņai

Valsts kontroles Atzinības raksts ir dibināts 2016. gadā. To piešķir, novērtējot iestādes amatpersonu, darbinieku un sadarbības partneru būtisku ieguldījumu Valsts kontroles mērķu sasniegšanā.