Pašvaldība neveicina automašīnu skaita mazināšanu Rīgas centrā

06.02.2019.

Pašvaldība neveicina automašīnu skaita mazināšanu Rīgas centrā

Lai gan Rīgas pašvaldība ir noteikusi mērķi samazināt automašīnu skaitu pilsētas centrā, tā transporta plūsmas radītās problēmas pēc būtības nerisina. Valsts kontrole secinājusi, ka vienotas pieejas autostāvvietu jautājumā pašvaldībai nav: jau ilgstoši Rīgas centra ielas ir pārslogotas un pieaug arī ceļu satiksmes negadījumu skaits.

Revīzijā konstatēts, ka jaunu stāvvietu ierīkošana nepalielina iespējas novietot automašīnu, bet maksas stāvvietu cenu politika neveicina pilsētas centra atbrīvošanu no automašīnām. Pašlaik vienīgais Park&Ride stāvlaukums faktiski netiek izmantots. Savukārt par maksas stāvvietām iekasētās naudas izlietojums vairāk nekā 9 miljonu eiro apmērā nonāk SIA “Rīgas satiksme” kopējā budžetā un grāmatvedībā nav izsekojams.

Vecrīgā auto novieto arvien vairāk

Pašvaldība apgalvo, ka pieprasījums pēc maksas autostāvvietām Rīgas centrā par 10 līdz 15 % pārsniedz piedāvājumu, bet maksa noteikta ar mērķi samazināt automašīnu daudzumu pilsētas centrā. Maksas apmērs ir noteikts bez jebkāda autostāvvietu uzturēšanas un pārvaldīšanas izmaksu aprēķina. Valsts kontrole revīzijā secinājusi, ka A, B un R tarifu zonās maksas autostāvvietu lietojums pieaug. Piemēram, R tarifa zonā Vecrīgā, salīdzinot 2015. gadu ar 2017. gadu, autostāvvietu izmantošanas reižu skaits palielinājies par 41 %.

Miljons eiro iekšpagalmu atslogošanai problēmu nerisina

Stāvvietu problēmu risināšanai mikrorajonos tiek veidotas bezmaksas autostāvvietas, un trīs gadu laikā desmit šādu autonovietņu izveidei izlietots vairāk nekā viens miljons eiro. Šādas stāvvietas lielākoties tika izveidotas vietās, kur jau iepriekš bija iespēja novietot automašīnas: 84 % mikrorajonos izbūvēto bezmaksas autonovietņu nepalielina iespējas novietot mašīnu stāvēšanai. Kaut arī rezultātā ir uzlabotas auto novietošanas vietas, taču tas nav palīdzējis risināt pilsētnieku problēmas ar auto novietošanu.

Princips “Piecas minūtes par brīvu” netiek ievērots

Revīzijā secināts, ka autostāvvietu lietotāji, kuri stāvvietas apmaksai izmanto īsziņas vai mobilo aplikāciju, trīs gadu laikā samaksājuši ap 165 tūkstošiem eiro par stāvvietas lietošanas laiku līdz 5 minūtēm, lai gan Rīgas dome noteikusi, ka līdz 5 minūtēm autostāvvietu atļauts lietot bez maksas. Pašvaldībai kopā ar SIA “Rīgas satiksme” ir jāprecizē maksas piemērošanas kārtība, lai autostāvvietu lietotāji varētu ērti izmantot paredzēto iespēju maksas autostāvvietas īslaicīgi lietot bez maksas.

Park&Ride mērķi nav sasniegti

Pētījumi un rekomendācijas rāda, ka stāvparku izveide ārpus pilsētas centra var mazināt autotransporta plūsmu dziļāk pilsētā, taču līdz šim “novieto un brauc” jeb Park&Ride sistēma galvaspilsētā nav attīstīta. Rīgas vienīgais stāvparks Ulbrokas ielā 13 četru gadu laikā “novieto un brauc” režīmā ir izmantots vien 28 reizes un tajā automašīnas galvenokārt novieto tuvējo ēku iedzīvotāji. Nokļūšanai centrā no stāvparka nav izveidota ērta sabiedriskā transporta plūsma, kas būtu izdevīgāka par privāto transportu un varētu ar to konkurēt.

9 miljoni – neizsekojami 

2016. un 2017. gadā pašvaldības autostāvvietu apsaimniekotāja SIA “Rīgas satiksme” ieņēmumi no maksas stāvvietām bijuši vairāk nekā 23 miljoni eiro. Šie līdzekļi saskaņā ar pašvaldības deleģējumu ir izlietojami autostāvvietu attīstībai. Taču tā kā SIA “Rīgas satiksme” visi ieņēmumi no maksas autostāvvietām nonāk kapitālsabiedrības kopējā budžetā, tad nenodalītās grāmatvedības uzskaites dēļ revidenti nevarēja pārliecināties, vai vairāk nekā 9 miljoni eiro patiešām izlietoti paredzētajam mērķim – stāvvietu attīstīšanai.

Infografika: Rīgas centra (ne)atslogošana no autotransporta − stāvvietu stāsts

Revīzijas ziņojums: Vai Rīgas pilsētas transporta infrastruktūras, tajā skaitā autostāvvietu, izbūve, rekonstrukcija un uzturēšana notiek atbilstoši normatīvo aktu prasībām, plānveidīgi, efektīvi un ekonomiski?