Valsts kontrole piedalās starptautiskā forumā par iekšējo un ārējo auditoru sadarbību un izaicinājumiem Eiropā

30.03.2022.

Lai diskutētu par Eiropas publiskā sektora iekšējo un ārējo auditoru sadarbības praksi un izaicinājumiem, šodien, 30. martā, Valsts kontroles pārstāvji piedalās Eiropas iekšējo auditoru institūtu konfederācijas (ECIIA) un Eiropas Augstāko revīzijas iestāžu organizācijas (EUROSAI) kopīgajā forumā “Jauni izaicinājumi iekšējiem un ārējiem auditoriem publiskajā sektorā”.

Forumu atklāja Valsts kontroles Stratēģijas un attīstības daļas vadītāja Silvija Nora Kalniņš un ECIIA pārstāve Soledad Llamas Tutor, prezentējot abu organizāciju līdzšinējos sadarbības aspektus iekšējo un ārējo auditoru kapacitātes stiprināšanai, kā arī iezīmēja nākotnes sadarbības projektus. Valsts kontrole kā EUROSAI valdes loceklis un portfeļa “Sadarbība ar EUROSAI ārējām organizācijām” turētājs sadarbībā ar ECIIA šogad ir uzsākusi kopīgu projektu ar mērķi veicināt labu pārvaldību, pārskatatbildību stiprinot iekšējā un ārējā audita sadarbību Eiropas publiskajā sektorā.

“Sadarbība iekšējā un ārējā audita jomā ir sevišķi svarīga visā Eiropas līmenī. Valsts kontrole, veicinot valsts sektora iestāžu darbību atbilstoši to mērķiem un sabiedrības interesēm, jau šobrīd ir attīstījusi veiksmīgu sadarbību ar valsts sektora institūciju iekšējiem auditoriem, integrējot viņu darbu savos auditos. Tomēr mums ir arī svarīgi gan kā valsts iestādei, gan kā Eiropas līmeņa pārstāvim - EUROSAI valdes loceklim - īstenot kopīgas iniciatīvas un dialogu ar citām Eiropas publiskā sektora struktūrām, lai pilnveidotu jau uzkrāto pieredzi un veicinātu iekšējo un ārējo auditoru sadarbību Eiropas augstākajās revīzijas iestādēs,” uzsvēra S.N.Kalniņš.

Vienlaikus forumā tiks pārrunāti arī jautājumi par publiskā sektora iekšējā audita riskiem, sadarbību starp iekšējo un ārējo auditu Eiropas Savienības programmu revīzijās, kā arī dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar Nīderlandes Revīzijas palātas un ECIIA izstrādāto dokumentu-vadlīnijām par integrēto ziņošanu Eiropas publiskajā sektorā, kas skaidro kā dažādas Eiropas valstis attīsta revīzijas un ne-revīzijas produktu ziņošanas principus.

Eiropas Augstāko revīzijas iestāžu organizācija (EUROSAI) ir starptautiska organizācija, kas šobrīd apvieno 51 Eiropas valstu augstāko revīzijas iestādi un Eiropas Revīzijas palātu. Valsts kontrole ir pilntiesīga EUROSAI locekle kopš 1995. gada, bet EUROSAI valdē konkursa kārtībā uz sešiem gadiem tika ievēlēta 2017. gadā. Kopš 2021. gada Valsts kontrole atbild par EUROSAI sadarbību ar ārējām organizācijām.

Eiropas iekšējo auditoru institūtu konfederācijas (ECIIA) pārstāv iekšējā audita profesiju gan privātajā, gan publiskajā sektorā visā Eiropā.