Video: Ēku drošums - vai darām pietiekami?

21.02.2020.

Kādi ir iemesli, kādēļ mēs par maz līdzekļu ieguldām daudzdzīvokļu ēku savlaicīgā uzturēšanā? Tas savukārt rada veselības un dzīvības apdraudējuma riskus, un nākas segt arvien pieaugušās avārijas izmaksas, lai novērstu ēku bojājumus. Vai šobrīd pastāv kāds mehānisms, kas varētu šos riskus novērst? Šie ir tie jautājumi, uz kuriem Valsts kontrole centās rast atbildes revīzijā “Ēku drošums: vai darām pietiekami?”.