Kontaktkomiteja

Kontaktu komitejas logotips

Kontaktkomiteja ir Eiropas Savienības dalībvalstu augstāko revīzijas iestāžu vadītāju un Eiropas Revīzijas palātas vadītāja autonoma un neatkarīga apvienība, kuras darbības mērķis ir stiprināt Eiropas Savienības (ES) finanšu vadību un iestāžu labu pārvaldību. Latvijas Republikas Valsts kontrole ir Kontaktkomitejas locekle kopš 2004.gada 1.maija.

 

Kontaktkomitejas ietvaros daudzpusīga sadarbība tiek īstenota ar ES augstāko revīzijas iestādi – Eiropas Revīzijas palātu. Savukārt sadarbība ar ES dalībvalstu augstākajām revīzijas iestādēm galvenokārt norisinās ES Kontaktkomitejas izveidoto darba grupu ietvaros.

 

Kontaktkomitejas ietvaros Valsts kontroles pārstāvji darbojas Fiskālās politikas revīzijas informācijas apmaiņas tīklā, Pievienotās vērtības nodokļa darba grupāDarba grupā pārkāpumu un krāpšanas novēršanai un apkarošanai, kā arī darba grupā par "NextGenerationEU" un Eiropas atveseļošanas fonda revīzijas jautājumiem.