Atpakaļ

Vai Latvijā tiek īstenota efektīva Rail Baltica projekta pārvaldība?

Laika posmā no 2014.gada līdz 2019.gadam Latvijā nav īstenota pietiekami efektīva Rail Baltica projekta pārvaldība un īstenošana, Satiksmes ministrija nav bijusi pietiekami sagatavojusies tik apjomīga projekta uzraudzībai, kā arī nav veikta pietiekami efektīva projekta risku vadība, līdz ar to pastāv risks projekta pabeigšanai tam noteiktajā laikā – līdz 2025.gadam.
Revidējamām vienībām reāli “jāiedarbina” risku vadība Satiksmes ministrijas līmenī un jānovērš risku vadības trūkumi SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas”. Projektā jāuzlabo finanšu disciplīna, tajā skaitā novēršot neattiecināmo izmaksu turpmāku rašanos, jāuzlabo projekta pārvaldība, tajā skaitā, efektīvāk izmantojot gan esošos instrumentus, gan izvērtējot nepieciešamību pēc jauniem.

Nozares

Transports un sakari

Veids

Lietderības

Numurs

2.4.1-15/2018

Departments

Pirmais revīzijas departaments

Publiskošanas datums

23.01.2020.

Revidējamais laika posms

01.01.2015.-31.12.2018.

Revīzijas apjomā iekļautās iestādes

  • Satiksmes ministrija, SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas"