Atziņas pēc diskusijas “Kā efektīvāk novērst klimata pārmaiņas ar pieejamiem publiskajiem līdzekļiem?”

08.11.2021.

Šī ir pirmā reize, kad ANO Klimata pārmaiņu konferencē piedalīties aicinātas arī nacionālās (augstākās) revīzijas iestādes. Turklāt paneļdiskusiju iniciēja, organizēja un moderēja tieši Latvijas Republikas Valsts kontroles kolēģi.

Piedāvājam augstāko revīzijas iestāžu vadītāju nozīmīgākās atziņas pēc paneļdiskusijas “Kā efektīvāk novērst klimata pārmaiņas ar pieejamiem publiskajiem līdzekļiem?”.

  • Eiropas Revīzijas palātas locekle Eva Lindstroma: “Revīziju secinājumu rezultātā ir iespējams sniegt ieteikumus, lai pārliecinātos, ka zaļmaldināšana nenotiek.”
  • Latvijas Republikas Valsts kontrolieris Rolands Irklis: “Pieaugot izdevumiem klimata pārmaiņām, pieaug arī nepieciešamība valdībām uzlabot savus centienus, lai šie izdevumi būtu efektīvi un tiktu produktīvi izlietoti mūsu sabiedrības labā.”
  • Lielbritānijas Augstākās Revīzijas iestādes Vides un klimata pārmaiņu speciāliste Keitija Losī: “Mūsu Augstākā Revīzijas iestāde pēdējā pusotra gada laikā ir veikusi astoņas revīzijas saistītas ar klimata pārmainām, kas ietvēra nodokļu jautājumus un dažādu sektoru izaicinājumus, piemēram,  transporta, vietējo pašvaldību, zemes pārvaldības un vides mērķu sasniegšanā.”
  • Eiropas Augstāko Revīzijas iestāžu organizācijas EUROSAI viceprezidents un  Izraēlas valsts kontrolieris Metanjahu Englmans: “Mums  šī diskusija ir ļoti nozīmīga - tā demonstrējot augstāko revīzijas iestāžu lomu, uzraugot valdību atbildību noteiktu mērķu sasniegšanā. Mēs kā augstākās revīzijas iestādes šeit - ANO Klimata pārmaiņu konferencē - esam pirmo reizi, un mums ir skaidra loma, lai novērtētu valdību plānus un sniegtu mūsu ieskatu šo plānu sasniegšanā, kā arī, lai mudinātu valdības veikt atbilstošas izmaiņas efektivitātes palielināšanai.”

Diskusijas ieraksts pieejams:

  • #COP26 EU platformā: 

https://cop26eusideevents.app.swapcard.com/event/eu-side-events-cop26/planning/UGxhbm5pbmdfNzI1NDI3

https://www.youtube.com/watch?v=aAVw1rKKRnQ

Vispārīga informācija

2021. gada 4. novembrī ANO Klimata pārmaiņu konvencijas dalībvalstu konferences COP26 ietvaros Glāzgovā notika Eiropas Augstāko Revīzijas iestāžu organizācija EUROSAI-ERP paneļdiskusija “Kā efektīvāk novērst klimata pārmaiņas ar pieejamiem publiskajiem līdzekļiem?”. Kopumā tajā piedalījās aptuveni 200 valdību, pētniecības iestāžu, pilsoniskās sabiedrības un revīzijas iestāžu pārstāvji.

Pasākuma laikā pārstāvji no Eiropas Augstāko Revīzijas iestāžu organizācijas EUROSAI  - Izraēlas Augstākās Revīzijas iestādes, un Lielbritānijas Augstākās Revīzijas iestādes, kā arī Eiropas Revīzijas palātas dalījās ar praksi no klimata pārmaiņu jomā veiktajām revīzijām. Prezentētā revīziju pieredze atspoguļoja ieguvumus no revīziju ietvaros veiktās analīzes un valdībām adresētajiem ieteikumiem, kas vērsti uz to, lai palielinātu publisko izdevumu efektivitāti un sasniegtu klimata pārmaiņu mērķus.