ESAO (OECD)

No 2022. līdz 2024. gadam Valsts kontrole ir apstiprināta par pārstāvi Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Audita komitejā. Tajā darbojas deviņi locekļi – seši locekļi ir izvirzīti no OECD dalībvalstu pastāvīgajām delegācijām, bet trīs locekļi ir dalībvalstu augstāko revīzijas iestāžu ieteiktie eksperti, kurus ieceļ amatā rotācijas kārtībā.

 

OECD Audita komitejas mandāts ietver:

  • izvērtēt iekšējā un ārējā audita funkciju ikgadējo darba programmu;
  • pārskatīt organizācijas finansiālo stāvokli, kā arī tās iekšējās kontroles un risku pārvaldības sistēmas;
  • ieteikt lietderības revīzijas ārējo auditu veikšanai.