Atpakaļ

Alūksnes novada pašvaldības rīcības ar finanšu līdzekļiem un mantu likumība un lietderība, nodrošinot pašvaldības autonomo funkciju izpildījumu

Valsts kontrole publisko revīziju “Kā strādā Alūksnes novada pašvaldība?”, kurā vērtēts – vai pašvaldība rīkojusies likumīgi un lietderīgi ar finanšu līdzekļiem un mantu, pildot savas autonomās funkcijas. Revīzijā secināts, ka pašvaldības pieņemtie lēmumi un rīcība ne vienmēr pamatota ar tās iedzīvotāju vajadzībās balstītiem mērķiem un ne vienmēr bija izsekojama un caurskatāma. To apliecina ilgstoša strādāšana bez vidēja termiņa attīstības plānošanas pamatdokumentiem un tādu projektu īstenošana, kas tajos nav iekļauti.

ĪSUMĀ

  • Vērtējot pašvaldības darba efektivitāti 100 punktu sistēmā, Alūksnei – 38 punkti.
  • Pašvaldība darba plānošanā balstījās uz iedzīvotāju vajadzībām, ko apzināja pirms 10 gadiem.
  • Īstenoti 58% no plānotajiem projektiem. 1/5 daļa no 2021. gadā plānotajiem projektiem nav atrodami Investīciju plānā.
  • CFLA atteikums nemazina ieceri īstenot ES projektu ar būtisku zaudējumu risku.
  • Komersantiem maza interese par pašvaldības izbūvētās infrastruktūras nomāšanu; projektu īstenošanā prognozējama zema veikto investīciju atdeve. 
  • Jānovērš nepilnības, nosakot atlīdzības, un jāpilnveido darba vērtēšanas procesa regulējums. 

Nozares

Reģionālā attīstība un pašvaldības

Veids

Apvienotā (atbilstības / lietderības)

Numurs

2.4.1-7/2021

Departments

Piektais revīzijas departaments

Publiskošanas datums

03.06.2022.

Revidējamais laika posms

01.01.2019. - 30.06.2021.

Lēmuma pieņemšanas datums

18.05.2022.

Revīzijas apjomā iekļautās iestādes

  • Alūksnes novads, Alūksnes novada pašvaldība