Atpakaļ

Biometrijas pasu izsniegšanas procesa un to atbalstošo informācijas sistēmu darbības efektivitāte

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP) ir veicinājusi un nodrošinājusi, ka Latvijā ieviestā personu apliecinošo dokumentu izsniegšanas sistēma kopumā ir droša, izsekojama un atbilst izvirzītajām prasībām, tomēr revīzijas laikā ir identificētas iespējas šo sistēmu padarīt vairāk orientētu uz iedzīvotāju, lētāku un ātrāku.
PMLP darbība iedzīvotāju nodrošināšanai ar pasēm nav organizēta klientorientētā veidā. Lai saņemtu pasi ātrāk nekā desmit darba dienu laikā, iedzīvotājs maksā divreiz augstāku valsts nodevu, kaut gan PMLP iekšējie resursi un darbinieku noslodze nodrošina dokumenta sagatavošanu četrās dienās. Tādējādi no iedzīvotājiem nepamatoti tiek iekasēta valsts nodeva par paātrinātu pases izgatavošanu, lai gan PMLP šādu pakalpojumu spēj nodrošināt, darbojoties ierastā režīmā.
Pēc revidentu aplēsēm iedzīvotāji pārmaksā valsts nodevu par pases saņemšanu līdz pat 1,90 EUR, savukārt noteiktā nodeva identifikācijas kartes saņemšanai noteikta par 7,28 EUR zemāka un nesedz PMLP izmaksas par 652 057 EUR.
Lieki resursi tiek tērēti arī nevajadzīgai dokumentu un elektronisko datu uzglabāšanai, kas paver iespējas krāpnieciskām darbībām un sensitīvas informācijas par fizisku personu izmantošanai. Lai gan jau 2009.gadā tika paredzēts, ka Biometrijas datu apstrādes sistēma būs centrālais rīks biometrijas datu apstrādei un uzglabāšanai, PADIS turpina elektroniski uzkrāt un neierobežoti ilgi uzglabāt datus (t.sk. biometrijas).

Nozares

Iekšlietas

Veids

Atbilstības

Numurs

2.4.1-10/2014

Departments

Revīzijas un metodoloģijas departaments

Publiskošanas datums

02.03.2015.

Revidējamais laika posms

01.01.2013.-31.12.2013.

Revīzijas apjomā iekļautās iestādes

  • Ārlietu ministrija, Iekšlietu ministrija, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs