Atpakaļ

Vai meliorācijas sistēmu apsaimniekošana ir ilgtspējīga un efektīva?

Ja meliorācijas sistēmas funkcionē slikti vai nedarbojas vispār, var pārsteigt iepriekš neparedzami plūdi, applūst māju pagrabi, veidoties pārmitras lauksaimniecības zemes un plūdos aiziet bojā ražas, iznīkt mežaudzes. Lai arī atbildīgajām valsts institūcijām nav pilnīgas un ticamas informācijas par meliorācijas sistēmu stāvokli, nav arī nākotnes skatījuma par meliorācijas attīstību, kopš 2007. gada meliorācijas sistēmu atjaunošanā un uzturēšanā ir ieguldīti vairāk nekā 230 miljoni eiro Eiropas Savienības fondu un valsts budžeta līdzekļu. Ne Zemkopības ministrijai, ne VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” nav nākotnes skatījuma par sistēmas attīstību, nav meliorācijas sistēmu atjaunošanas plāna, kurā būtu novērtētas un prioritāri sakārtotas visas valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmas. Meliorācijas sistēmu atlase atjaunošanas un uzturēšanas darbu veikšanai ir necaurskatāma. Informācija par atlases procesu un atjaunot un uzturēt plānotajām sistēmām nav publiski pieejama, kas liedz zemju īpašniekiem laikus plānot meliorācijas sistēmu atjaunošanu vai pārbūvi.

Nozares

Lauksaimniecība, zivsaimniecība un mežsaimniecība

Veids

Apvienotā (atbilstības / lietderības)

Numurs

2.4.1-18/2018

Departments

Ceturtais revīzijas departaments

Publiskošanas datums

25.03.2020.

Revidējamais laika posms

01.01.2014.-30.06.2019.

Lēmuma pieņemšanas datums

09.03.2020.

Revīzijas apjomā iekļautās iestādes

  • Zemkopības ministrija, VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”