Atpakaļ

Vai Satiksmes ministrija nodrošina normatīviem aktiem un labai praksei atbilstošu publiskas personas kapitālsabiedrību pārvaldību?

Revīzijā “Vai Satiksmes ministrija (SM) pārvalda kapitālsabiedrības atbilstoši normatīviem aktiem un labai praksei?” Valsts kontrole vērtēja kapitālsabiedrību pārvaldību no dažādiem aspektiem. Savukārt padziļināti vērtēts: vai deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu izpilde ir izmaksu ziņā efektīva? (VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” (CSDD)); kāda ir veikto ieguldījumu pārvaldīšana? (SIA “Rīgas vagonbūves uzņēmums “Baltija””) un kā ieceļ kapitālsabiedrības pārvaldes institūciju? (AS “Ventas osta”). Revīzijā secināts, ka SM kapitālsabiedrību pārvaldībā izmantojusi normatīvajos aktos noteiktos instrumentus, tomēr nav pietiekami veicināta to efektīva darbība un ekonomisku pakalpojumu sniegšana. Ir gadījumi, kad nav ievērotas normatīvo aktu prasības. Kopumā SM kapitālsabiedrību pārvaldība daļēji atbilst labas prakses principam.

Nozares

Transports un sakari

Veids

Atbilstības

Numurs

Nr.2.4.1-40/2020

Departments

Pirmais revīzijas departaments

Publiskošanas datums

26.04.2022.

Revidējamais laika posms

01.01.2014. - 30.06.2021.

Lēmuma pieņemšanas datums

07.04.2022.

Revīzijas apjomā iekļautās iestādes

  • Satiksmes ministrija, Satiksmes ministrija, Latvijas dzelzceļš, LDZ ritošā sastāva serviss, Ceļu satiksmes drošības direkcija, Latvijas autoceļu uzturētājs, Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, Starptautiskā lidosta “Rīga”, Ventas osta un Latvijas gaisa satiksme.