Atpakaļ

Vai valstij tieši un pastarpināti piederošo kapitālsabiedrību valdes locekļu atlīdzības regulējums ir pietiekams?

Likuma esamība vien neatrisina problēmas, ja nav politiskas gribas to iedzīvināt, precīzi definētas uzraudzības un vienotas pieejas likuma normu ievērošanā. Kopš 2015. gada spēkā esošais Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums (Kapitāla daļu likums), ar kuru bija jāsāk reformas valsts kapitālsabiedrību pārvaldībā, tai skaitā valdes locekļu atalgojuma sakārtošanā, jau piekto gadu faktiski kalpo par instrumentu atalgojuma palielināšanai, izmantojot visdažādākās pieejas un interpretācijas. Pie šāda secinājuma nonākusi Valsts kontrole, veicot likumības revīziju, lai noskaidrotu vai valstij tieši un pastarpināti piederošo kapitālsabiedrību valdes locekļu atlīdzības regulējums ir pietiekams.

Nozares

Ekonomika

Veids

Atbilstības

Numurs

2.4.1-34/2018

Departments

Trešais revīzijas departaments

Publiskošanas datums

16.04.2020.

Revidējamais laika posms

01.01.2015.-30.04.2019.

Lēmuma pieņemšanas datums

31.03.2020.

Revīzijas apjomā iekļautās iestādes

  • Pārresoru koordinācijas centrs