Par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) un e-pārvaldes jomu atbildīgā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) ilgstoši ir apzinājusies problēmas datu apritē, taču nav paredzējusi konkrētus risinājumus. Tikmēr 75 iestādes uztur 178 valsts informācijas sistēmas. Lai sniegtu iedzīvotājiem pakalpojumus, iestādēm būtu savā starpā jāapmainās ar informāciju, taču šādas apmaiņas nodrošināšana praksē ir smagnējs un resursietilpīgs process. Atsevišķos gadījumos cilvēkiem pat nākas pildīt kurjera funkciju, no vienas iestādes citai piegādājot informāciju, kas jau ir valsts pārvaldes rīcībā.
Nav pieļaujams, ka iedzīvotājiem tiek atkārtoti pieprasīta informācija, kas jau ir valsts pārvaldes rīcībā. Iestādēm tā jāiegūst pašām, sadarbojoties savā starpā primāri elektroniskā veidā. Informācijas apmaiņa starp valsts iestādēm netiek mērķtiecīgi koordinēta. VARAM vairāk kā desmit gadus ir zināmas problēmas šajā jomā. Tomēr ministrijas fokuss bijis uz ERAF projektu administrēšanu IKT jomā, kur katru gadu tiek investēti vidēji 16 milj. eiro ERAF līdzekļu, nepietiekami pievēršoties kopējai valsts pārvaldes IKT attīstībai.

Nozares

E-pārvalde

Veids

Lietderības

Numurs

2.4.1-12/2016

Departments

Revīzijas un metodoloģijas departaments

Publiskošanas datums

05.07.2017.

Revidējamais laika posms

01.01.2015.-31.12.2016.

Revīzijas apjomā iekļautās iestādes

  • Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Ādažu novads, Ķekavas novads, Ropažu novads, Valsts reģionālās attīstības aģentūra, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Uzņēmumu reģistrs, Valsts zemes dienests, Tiesu administrācija, Valsts ieņēmumu dienests, Lauku atbalsta dienests, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Nodarbinātības valsts aģentūra