1993. GADS
Atjaunots pirmskara likums

Latvijas Republikas Augstākā Padome 1993. gada 9. martā pieņēma lēmumu "Par Latvijas Republikas Valsts kontroli", ar kuru tā brīža valsts kontrolierim Austrim Kalniņam uzdeva pārveidot Valsts kontroles tiesisko regulējumu atbilstoši aktuālajai situācijai. Tā kā grozījumus 1991. gada 17. decembrī pieņemtajā likumā "Par Latvijas Republikas Valsts kontroli" tā arī neizdevās veikt, 1993. gada 28. oktobrī šis likums tika atcelts un tā vietā pieņemts likums "Par 1923. gada 2. augusta likuma "Par Valsts kontroli" atjaunošanu".

 

Likums noteica iestādes galvenos uzdevumus, iestādes iekārtu –  administratīvo struktūru un tās kompetences, nodarbināto statusu, iecelšanas un apstiprināšanas kārtību, kā arī iestādes finansēšanu un darbinieku atbildību. Atjaunotā likuma redakcija atbilda vispārīgajām starptautiskajām revīzijas koncepcijām, kas jau nākamajā gadā pēc likuma pieņemšanas ļāva Valsts kontrolei kļūt par Starptautiskās augstāko kontrolējošo institūciju organizācijas (The International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI)) pilntiesīgu locekli, savukārt 1995. gada maijā Valsts kontrole kļuva par Eiropas valstu augstāko kontrolējošo institūciju starptautiskās organizācijas (The European Organisation of Supreme Audit Institutions (EUROSAI)) pilntiesīgu locekli.

 

Iepazīsties ar materiāliem:

Par 1923. gada 2. augusta likuma «Par Valsts kontroli» atjaunošanu. 1/5. lpp. vestnesis.lv

Apskatīties pilnizmēra materiālu jaunā logā (spiest šeit)

 

Turpināt lasīt "Par 1923. gada 2. augusta likuma «Par Valsts kontroli» atjaunošanu" (spiest šeit)

Atpakaļ