Noslēgtās pārbaudes

 

 

11.09.2020. Valsts kontrole ir sagatavojusi starpziņojumu, vērtējot Tieslietu ministrijai piešķirto līdzekļu pārskaitīšanas pamatotību Latvijas Zvērinātu notāru padomei. Vairāk...

 

09.09.2020. Valsts kontrole ir nosūtījusi vēstuli Ministru prezidentam ar ieteikumiem turpmākai rīcībai aizsarglīdzekļu iepirkumu procesu organizēšanā gadījumā, ja nākas saskarties ar COVID-19 pandēmijas atkārtotu uzliesmojumu vai līdzīgām situācijām nākotnē. Vairāk...

 

02.09.2020. Valsts kontrole ir sagatavojusi starpziņojumu par Iekšlietu ministrijas individuālo aizsardzības līdzekļu un dezinfekcijas līdzekļu iegādes papildus piešķirtā finansējuma izlietojumu. Vairāk...

 

17.08.2020. Revīzijā ir sagatavots starpziņojums par ārkārtējā situācijā Aizsardzības ministrijas resorā izveidoto iepirkumu organizēšanas kārtību individuālo aizsardzības līdzekļu un dezinfekcijas līdzekļu rezervju centralizētai iegādei. Šis starpziņojums aptver laika posmā no 2020.gada 2.aprīļa līdz 9.jūnijam veiktās darbības – ar krīzi saistīto valsts materiālo rezervju pārvaldīšanas un centralizēto iepirkumu veikšanas pārņemšanu no Veselības ministrijas resora, ārkārtējā situācijā piemērojamās iepirkumu kārtības definēšanu un iepirkumu veikšanu. Vairāk...

 

20.07.2020. Valsts kontrole 2020. gada 27. aprīlī uzsāka pārbaudi, lai novērtētu individuālo aizsardzības līdzekļu (aizsargmasku un respiratoru) iegādes procesu ārkārtējās situācijas apstākļos, kad ārstniecības personas jānodrošina ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem. Vairāk...

 

01.06.2020. Valsts kontrole ir veikusi situācijas izpēti par institūciju reakciju uz Covid-19 izraisītajiem ārkārtas apstākļiem un kompetento institūciju paziņojumiem attiecībā uz Covid-19 uzliesmojuma ierobežošanai nepieciešamajiem iepirkumiem un atkāpēm preču atbilstības novērtēšanā. Vairāk...