1991. GADS

Augstākā padome atjauno Valsts kontroli

1991. gada 17. decembrī Latvijas Republikas Augstākā Padome (pirmais parlaments pēc valsts neatkarības atjaunošanas 1990.-1991. gadā)  pieņēma likumu "Par Latvijas Republikas Valsts kontroli".  Saskaņā ar likumu Augstākā Padome izveido Valsts kontroli kā tās pakļautības iestādi; vienlaikus jānorāda, ka Valsts kontrole atradās ārpus izpildvaras. Likums noteica, ka Valsts kontroles galvenais uzdevums ir: "[..] nodrošināt Latvijas Republikas teritorijā parlamentāro kontroli pār republikas valdības programmu izpildi un Latvijas Republikas likumu un citu normatīvo aktu ievērošanu un pildīšanu valsts pārvaldes un pašvaldību institūciju darbībā, uzņēmējdarbības jomā un citās sfērās."

 

Pieņemtajam likumam bija būtiski trūkumi – tas neatbilda Starptautiskās augstāko kontrolējošo institūciju organizācijas (The International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI)) nostādnēm, līdz ar to Latvijas Valsts kontrole nevarēja iesaistīties augstāko revīzijas institūciju starptautiskā sadarbībā. Atbilstoši šim likumam Valsts kontrole darbojās līdz 1993. gadam.

 

Iepazīsties ar materiālu:

Latvijas Republikas likums "Par Latvijas Republikas Valsts kontroli", pieņemts 1991. gada 17. decembrī. Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Ministru Padomes oficiāls izdevums, Nr. 1 (18), 10.01.1992.

Apskatīties pilnizmēra materiālu jaunā logā (spiest šeit)

Atpakaļ