1918. GADS

Eduards Viktors fon Rozenbergs

Valsts kontroles darbības sākuma posmā, tas ir, līdz 1923. gada rudenim, iestādes vadībā bija pabijuši trīs valsts kontrolieri – Eduards fon Rozenbergs (amatā bija no 1918. gada 2. decembra līdz 1919. gada 13. jūlijam), Pauls Mincs (amatā bija no 1919. gada 13. jūlija līdz 1921. gada 17. jūnijam) un Ernests Ozoliņš (1887-1942) (amatā bija no 1921. gada 19. jūlija līdz 1923. gada 26. janvārim).

 

Eduards Viktors fon Rozenbergs (1878-1954)  – Latvijas Pagaidu valdības pirmais valsts kontrolieris, amatā bija no 1918. gada 2. decembra līdz 1919. gada 13. jūlijam. Dzimis 1878. gada 30. augustā Cēsu apriņķa muižnieka ģimenē; vācietis, luterticīgs. Izglītību ieguvis Rīgas pilsētas ģimnāzijā, ko absolvēja 1899. gadā, pēc tam turpināja studijas Pēterburgas universitātes Tieslietu fakultātē. Pēc augstākās izglītības iegūšanas 1904. gadā bija tiesu amatu kandidāts Krievijas Tieslietu ministrijas 1. departamentā, no 1905. gada zvērināta advokāta A. Okela palīgs. 1908. gada septembrī kļuva par zvērinātu advokātu Pēterburgā, no 1915. gada darbojās Rīgā. E. V. fon Rozenbergs bija politiski aktīvs, 1918.-1919. gadā bija Latvijas Tautas padomes loceklis, pārstāvot Vācbaltu progresīvo partiju.

 

No 1918. gada novembra līdz 1919. gada jūlijam bija Latvijas Pagaidu valdības pirmais valsts kontrolieris, turklāt iestādes izveides sākumā valsts kontrolieris bija Pagaidu valdības pilntiesīgs loceklis ar balsstiesībām valdības sēdēs. 1919. gada sākumā valsts kontrolieris devās uz Lielbritāniju, formāli turpinot darbu Latvijas Pagaidu valdībā. No 1920. gada februāra līdz 1922. gada jūnijam  E. V. fon Rozenbergs bija Latvijas diplomātiskais pārstāvis Austrijā, no 1922. gada jūlija līdz 1925. gada jūlijam pārstāvniecības pilnvarotais lietvedis (atcēla no amata aizdomās par nelikumīgu rīcību, kas tā arī netika pierādīta), ņēma dalību 1924. gada 9. augustā Rīgā parakstītā Latvijas un Austrijas tirdzniecības un kuģniecības līguma izstrādē. Pēc atgriešanās Latvijā atsāka savas profesionālās gaitas advokatūrā (no 1927. gada septembra zvērināts advokāts Rīgā, no 1929. gada – Ludzā, no 1934. gada – Rīgā un Limbažos, no 1935. gada janvāra – tikai Limbažos.) Otrā pasaules kara sākumā, 1939. gada novembrī E. V. fon Rozenbergs izceļoja uz Vāciju, tā paša gada decembrī tika izslēgts no zvērinātu advokātu skaita. Miris Leipcigā, Vācijā, 1954. gada 22. decembrī.

 

Iepazīsties ar materiālu:

Eduards Viktors fon Rozenbergs (1878-1954), Latvijas Pagaidu valdības pirmais valsts kontrolieris (11.1918.-07.1919.)

Atpakaļ