2017. GADS
Ievēlēšana EUROSAI valdē

2017. gada maijā Valsts kontrole uz sešiem gadiem tiek ievēlēta Eiropas augstāko revīzijas iestāžu organizācijas (EUROSAI) valdē. No 2017. gada līdz 2021. gadam Valsts kontroles atbildībā bija "Komunikācijas portfelis", kura ietvaros Valsts kontrole ir nodrošinājusi ieguldījumu EUROSAI organizācijas stratēģiskās komunikācijas attīstībā. No 2021. gada Valsts kontrole ir atbildīga par portfeli “EUROSAI sadarbība ar ārējām organizācijām”, kura ietvaros plānots pilnveidot EUROSAI dalībnieku sadarbību ar pilsonisko sabiedrību un ieinteresētajām pusēm, kā arī stiprināt augstāko revīzijas iestāžu profesionālo attīstību un kapacitāti sadarbībā ar starptautiskajām organizācijām, kuru darbība nav tieši saistīta ar revīziju jomu.

 

Iepazīsties ar materiāliem:

EUROSAI 50. valdes sēde, Jūrmala, Latvija. 2019. gads. Sēdi organizē Valsts kontrole.

Apskatīties pilnizmēra materiālu jaunā logā (spiest šeit)

 

Apskatīties pilnizmēra materiālu jaunā logā (spiest šeit)

 

Apskatīties pilnizmēra materiālu jaunā logā (spiest šeit)

 

EUROSAI kongress, Stambula, Turcija. 2017. gads. Piedalās valsts kontroliere E. Krūmiņa.

Apskatīties pilnizmēra materiālu jaunā logā (spiest šeit)

 

EUROSAI kongress, pirmo reizi notiek attālināti. 2021. gads. Piedalās valsts kontrolieris R. Irklis.

Apskatīties pilnizmēra materiālu jaunā logā (spiest šeit)

Atpakaļ