2001. GADS

Mūsu Valsts kontrole attīstībā un starptautiskajā apritē

Pēc Valsts kontroles darbības atjaunošanas iestāde pakāpeniski iekļāvās arī starptautiskajās organizācijās. Piemēram, 1994. gada 17. oktobrī Valsts kontrole tika uzņemta par pilntiesīgu locekli ANO dalībvalstu augstāko kontrolējošo institūciju starptautiskajā organizācijā INTOSAI. 1995. gada 9. maijā Latvijas Valsts kontrole kļuva par Eiropas valstu augstāko kontrolējošo institūciju starptautiskās organizācijas EUROSAI locekli.

 

Iepazīsties ar materiāliem:

Mūsu Valsts kontrole attīstībā un starptautiskajā apritē. Latvijas Vēstnesis, Nr. 170. 23.11.2001. 1.,5. lpp.   

Apskatīties pilnizmēra materiālu jaunā logā (spiest šeit)

 

Mēs - Eiropas augstāko kontroles institūciju vidū. Latvijas Vēstnesis, Nr. 161. 19.10.1995. 2. lpp. 

Apskatīties pilnizmēra materiālu jaunā logā (spiest šeit)

Atpakaļ