1925. GADS

Pārskats par budžeta izpildīšanu

Viens no Valsts kontroles galvenajiem uzdevumiem bija sniegt ikgadējus pārskatus Saeimai par iepriekšējā gada valsts budžeta faktisko izpildi un sniegt viedokli par valsts pārvaldes rīcību ar valsts līdzekļiem. Valsts kontroles pārskatu par valsts budžeta faktisko izpildi sagatavoja iestādes kanceleja, konkrētāk – grāmatvedība. Apkopotos materiālus parasti izmantoja likumdevējs,  caurskatot un apstiprinot iepriekšējā gada budžetu un strādājot pie nākamā gada budžeta.  Pārskatos tika iekļautas ziņas par katras valsts iestādes kārtējiem un ārkārtējiem ieņēmumiem un izdevumiem, kopsavilkumi dažādos griezumos, kā arī Valsts kontroles atsauksmes un vērtējumi par resoru finansēm.


Caurskatot un apstiprinot iepriekšējā gada budžetu, īpaša uzmanība tika pievērsta tam, vai Ministru kabineta iesniegtais pārskats saskan ar Valsts kontroles revīzijās pārbaudītajiem datiem un vai naudas plūsma pārskata periodā bijusi atbilstoša normatīvajam regulējumam, tajā skaitā saskaņā ar likumu par attiecīgā gada budžetu. Savukārt strādājot pie nākamā gada budžeta, bez skaitliskām atskaitēm, noderīga bija Valsts kontroles sagatavotā revīziju analīze un no tās izrietošie priekšlikumi valsts iestāžu darbības uzlabošanai, lai novērstu pretlikumības valsts līdzekļu izlietojumā un lai uzlabotu valsts līdzekļu lietderīgu izmantošanu. Pēc Kārļa Ulmaņa īstenotā valsts apvērsuma 1934. gada 15. maijā valsts saimniecība mainījās, līdz ar to tika izstrādāts un 1936. gada 26. februārī Ministru kabinets pieņēma jaunu Likumu par valsts budžetu, atceļot 1924. gada jūlijā pieņemto Valsts budžeta likumu.  Attiecībā uz Valsts kontroles darbu būtiskākās izmaiņas bija regulējumā par pārskata par valsts budžeta faktisko izpildi sagatavošanu. Līdz likuma pieņemšanai to sagatavoja Valsts kontrole, savukārt pēc tam – Finanšu ministrija, kuras sagatavotajam pārskatam pievienoja Valsts kontroles atsauksmi.

 

Iepazīsties ar materiāliem:

Valsts kontroles pārskats par 1922./1923. g. budžeta izpildīšanu. Rīga, 1925. gads. Valsts kontroles arhīvs.

Apskatīties pilnizmēra materiālu jaunā logā (spiest šeit)

 

Apskatīties pilnizmēra materiālu jaunā logā (spiest šeit)

 

Apskatīties pilnizmēra materiālu jaunā logā (spiest šeit)

 

Apskatīties pilnizmēra materiālu jaunā logā (spiest šeit)

Atpakaļ