Izaicinājumi pašvaldību personālpolitikā pēc administratīvi teritoriālās reformas un ieteikumi #PēcRevīzijas

01.12.2022.

Valsts kontrole lietderības revīzijā “Izaicinājumi pašvaldību personālpolitikā (cilvēkresursu politikā), noslēdzoties pašvaldību teritoriālajai reformai” vērtēja jaunizveidoto pašvaldību atbilstību cilvēkresursu nodrošinājuma likumības un lietderības kritērijiem.

Diemžēl revīzijā konstatētie trūkumi gan bijušajās, gan jaunizveidotajās pašvaldībās liecina, ka būtiski jāpilnveido izpratne par personāla politikas nozīmi sekmīgai pašvaldību funkciju izpildei.

Pamatojoties uz revīzijas secinājumiem, pašvaldībām cilvēkresursu vadības jomā sniegti 14 ieteikumi, kas sekmēs pašvaldību funkciju izpildi un mērķu sasniegšanu. Ieteikumu ieviešanas termiņš ir 01.12.2023.

Būtiskāko Valsts kontroles ieteikumu ieviešanas statusu/progresu uzskatāmi varēs aplūkot informācijas rīkā (Infogr.am platformā).

Revīzijā ir konstatēta arī Atlīdzības likumam neatbilstoša speciālo piemaksu u.c. vispārējo piemaksu un atlaišanas pabalstu piešķiršana 74 731 eiro apmērā. Par minēto Valsts kontrole informēs Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju. Tāpat Valsts kontroles  padome lems par nelikumīgas rīcības rezultātā nodarītu zaudējumu atlīdzināšanas procesa uzsākšanu, atbilstoši pilnvarām, ko paredz Valsts kontroles likums.

Revīzija tika veikta no 01.01.2021. līdz 31.08.2021., atsevišķos gadījumos darījumi izvērtēti arī ārpus revidējamā laika posma.

Revīzijas tvērumā iekļautas Aizkraukles, Augšdaugavas, Ķekavas, Limbažu, Madonas, Mārupes, Ropažu, Saldus, Tukuma un Valmieras novada pašvaldības.

Lai novērtētu cilvēkresursu vadības attīstību Latvijas pašvaldībās, revīzijā izmantoti arī Valsts kontroles veiktās aptaujas rezultāti par atsevišķiem cilvēkresursu vadības procesiem - no 36 pašvaldību iestāžu centrālo administrāciju darbiniekiem.

Kā Valsts kontrole uzrauga ieteikumu ieviešanu #PēcRevīzijas?

Valsts kontrolei ir dažādi rīki un metodes, kā uzraudzīt - vai revīzijas laikā sniegtie ieteikumi ieviesti. Galvenokārt tas ir ar revidējamām vienībām saskaņots grafiks un termiņi. Valsts kontroles vietnē ir arī publiska ieteikumu platforma, kur redzami visi revidējamām vienībām sniegtie un to ieviestie ieteikumi, kā arī tie, kas nav ieviesti noteiktajā laikā. Revidējamām vienībām ir pienākums informēt Valsts kontroli par ieteikumu ieviešanas gaitu. Valsts kontrole regulāri tiekas ar Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisiju (SPIRK), lai pārrunātu revīzijās konstatēto, t.sk. ieteikumus un to ieviešanas progresu.

Vispārīga informācija