Izmeklēšanas iestādes Latvijā - #PēcRevīzijas sniegto ieteikumu apkopojums

09.11.2022.

Valsts kontrole lietderības revīzijā “Vai pastāv iespēja samazināt izmeklēšanas iestāžu skaitu un pārskatīt kompetenču sadalījumu starp tām?” vērtēja – vai sistēmā ir iespējamas un nepieciešamas izmaiņas, lai noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanu varētu veikt efektīvāk.

Kopumā revīzijā veiktā izpēte kliedē mītu, ka izmeklēšanas jomas problēmu primārais cēlonis ir lielais izmeklēšanas iestāžu skaits. Tomēr, vērtējot no dažādiem tiesiskiem un lietderības aspektiem, var secināt, ka Latvijas izmeklēšanas iestāžu sistēmā var un vajag veikt izmaiņas, lai noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanu varētu veikt efektīvāk.

Pamatojoties uz revīzijas secinājumiem, Tieslietu ministrijai, Iekšlietu ministrijai, Finanšu ministrijai un izmeklēšanas iestādēm ir sniegti pieci ieteikumi, aicinot sadarbības rezultātā (pēc nepieciešamības pieaicinot arī nozares ekspertus) panākt arvien efektīvāku kriminālprocesu izmeklēšanu. Ieteikumu ieviešanas termiņš ir 11.2024.

Būtiskāko Valsts kontroles ieteikumu ieviešanas statusu/progresu uzskatāmi varēs aplūkot informācijas rīkā (Infogr.am platformā).

Revīzija tika veikta no 01.01.2018. līdz 31.12.2020., vairākos jautājumos informācija apkopota arī ārpus minētā laika posma.

Revīzijā iekļautās iestādes - Iekšlietu ministrija un tās padotības iestādes Valsts policija, Iekšējās drošības birojs un Valsts robežsardze, Finanšu ministrija un tās padotības iestāde Valsts ieņēmumu dienests (struktūrvienības Iekšējās drošības pārvalde un Nodokļu un muitas policijas pārvalde), Tieslietu ministrija un tās padotības iestāde Ieslodzījuma vietu pārvalde, kā arī Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs.

Kā Valsts kontrole uzrauga ieteikumu ieviešanu #PēcRevīzijas?

Valsts kontrolei ir dažādi rīki un metodes, kā uzraudzīt - vai revīzijas laikā sniegtie ieteikumi ieviesti. Galvenokārt tas ir ar revidējamām vienībām saskaņots grafiks un termiņi. Valsts kontroles vietnē ir arī publiska ieteikumu platforma, kur redzami visi revidējamām vienībām sniegtie un to ieviestie ieteikumi, kā arī tie, kas nav ieviesti noteiktajā laikā. Revidējamām vienībām ir pienākums informēt Valsts kontroli par ieteikumu ieviešanas gaitu. Valsts kontrole regulāri tiekas ar Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisiju (SPIRK), lai pārrunātu revīzijās konstatēto, t.sk. ieteikumus un to ieviešanas progresu.

Vispārīga informācija